Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Start og stopp av trefaset asynkronmotor uten kontaktor (STI 2)

Den enkleste måten å starte en asynkronmotor på er å bruke en manuell motorvernbryter.
Trefaset asynkronmotor med grønn farge. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Enkel innføring i startmetoden

For å starte asynkronmotoren bruker vi et motorvern med innebygd start/stopp-bryter. Vi kobler da opp bare hovedstrøm i kretsen.

Komponentene i kretsen er sikring, motorvern og motor. Vi starter motoren ved hjelp av bryteren på motorvernet.

I industrien kan denne løsningen brukes når man ikke trenger tilbakemelding fra styring av motoren. Den kan for eksempel brukes på enkle pumper og vifter som skal gå hele tida.

ARBEIDSOPPDRAG

I dette arbeidsoppdraget skal du installere en enkel start- og stoppløsning i form av en motorvernbryter i en trefaset 230 V asynkronmotor.

Planlegging

Dette er dokumentasjon som skal vurderes og leveres til lærer:

Start

 1. hovedstrøm (start med en kladd)
 2. arrangementstegning
 3. funksjonsbeskrivelse
 4. rekkeklemmetabell

Gjennomføring

 • montere opp utstyret
 • koble opp hovedstrøm og styrestrøm
 • teste og sette i drift utstyret sammen med lærer
 • dokumentere, vurdere og kontrollere arbeidet ditt

Verktøy du kan få bruk for

 • kabeltang
 • /endehylsetang
 • forskjellige typer skrujern
 • multimeter
 • strømtang


Eksempel på skjema over hovedstrøm for manuelt motorvern

Hovedstrømskjema over en manuell hovedstrømbryter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

FilerCC BY-SASkrevet av Magnar Lynglund.
Sist faglig oppdatert 27.09.2019

Læringsressurser

Motorstart