Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Start og stopp av trefaset asynkronmotor uten kontaktor (STI 2)

Den enkleste måten å starte en asynkronmotor på er å bruke en manuell motorvernbryter.

Trefaset asynkronmotor med grønn farge. Foto.

Trefaset asynkronmotor

Enkel innføring i startmetoden

For å starte asynkronmotoren bruker vi et motorvern med innebygd start/stopp-bryter. Vi kobler da opp bare hovedstrøm i kretsen.

Komponentene i kretsen er sikring, motorvern og motor. Vi starter motoren ved hjelp av bryteren på motorvernet.

I industrien kan denne løsningen brukes når man ikke trenger tilbakemelding fra styring av motoren. Den kan for eksempel brukes på enkle pumper og vifter som skal gå hele tida.

ARBEIDSOPPDRAG

I dette arbeidsoppdraget skal du installere en enkel start- og stoppløsning i form av en motorvernbryter i en trefaset 230 V asynkronmotor.

Planlegging

Dette er dokumentasjon som skal vurderes og leveres til lærer:

Start

 1. hovedstrøm (start med en kladd)
 2. arrangementstegning
 3. funksjonsbeskrivelse
 4. rekkeklemmetabell

Gjennomføring

 • montere opp utstyret
 • koble opp hovedstrøm og styrestrøm
 • teste og sette i drift utstyret sammen med lærer
 • dokumentere, vurdere og kontrollere arbeidet ditt

Verktøy du kan få bruk for

 • kabeltang
 • /endehylsetang
 • forskjellige typer skrujern
 • multimeter
 • strømtang


Eksempel på skjema over hovedstrøm for manuelt motorvern

Hovedstrømskjema over en manuell hovedstrømbryter. Foto.

Manuelt motorvern

FilerSist faglig oppdatert 27.09.2019
Skrevet av Magnar Lynglund

Læringsressurser

Motorstart

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs