Hopp til innhold

Fagartikkel

Startmetoder for trefasede asynkronmotorer

Her får du en grunnleggende gjennomgang av alle startmetodene for trefasede asynkronmotorer. Vi skal først gå gjennom komponentene som hører til de forskjellige metodene.

Tavle med mange mulige startmetoder for asynkronmotorer. Foto.

Tavle med mange mulige startmetoder for asynkronmotorer.

Innledning

I de fleste moderne automasjonssystemer, uansett næring, finner du utstyr som inneholder elektriske motorer.

Disse motorene kan tilhøre pumper, vifteanlegg, elektrisk styrte ventiler, styrte roboter og forskjellige typer maskiner – alt fra store papirmaskiner til mindre pakkemaskiner for mat. Motorer brukes dessuten til å åpne store industriporter, og dagens elektriske biler har også én eller flere elektromotorer.

I denne artikkelen skal vi se på forskjellige startmetoder for en type vekselstrømsmotor som kalles trefaset asynkronmotor.

Utstyr til start og stopp av motorer

Automatsikring

Ved manuell betjening brukes automatsikringer til å slutte og bryte en strømkrets. Når feilstrømmer overstiger visse verdier, bryter automatsikringene raskt feilstrømmene automatisk. En automatsikring beskytter mot kortslutning og termisk overbelastning.

Trefaset automatsikring. Foto.

Trefaset automatsikring

Manuell motorvernbryter

Dette vernet kan vi bruke til å starte motoren manuelt med. Da vrir vi bryteren fra posisjon 0 til posisjon 1.

Før vi starter motoren, må vi stille inn dette manuelle vernet. På vernet er det et innstillingshjul. Der skal vi stille inn merkestrømmen for motoren som vernet skal brukes med. Denne verdien står stemplet på skiltet på motoren.

Dette vernet skal beskytte motoren dersom den blir overbelastet. En manuell motorvernbryter kan også ha innebygd kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mot fasefeil.

Manuell motorvernbryter. Foto.

Manuell motorvernbryter

Sikkerhetsbryter

Denne bryteren er beregnet på mekanisk vedlikehold og brukes ofte i maskiner med trefaset asynkronmotor.

Når vi skal utføre reparasjoner eller annet vedlikehold på et elektrisk anlegg, er det vanlig å legge anlegget spenningsløst. Ved å slå av denne bryteren ivaretar vi personsikkerheten. Sikkerhetsbryteren slår nemlig av hovedstrøm og styrestrøm i anlegget.

Bryteren kan låses for å hindre utilsiktet innkobling av anlegget. Slike brytere kan være plassert på forskjellige steder i et anlegg. Dersom bryteren skal bryte strømmen til en trefaset asynkronmotor, er det vanlig at den er plassert like ved motoren.

Sikkerhetsbryter. Foto.

Sikkerhetsbryter

Klikk på punktene på asynkronmotoren nedenfor for å få mer detaljert informasjon om delene den består av.

Trefaset asynkronmotor


Trefaset asynkronmotor. Foto.

Trefaset asynkronmotor

Den trefasede asynkronmotoren er den mest brukte elektriske motoren i industrien. For at motoren skal virke, må den ha spenning fra tre faser. Motorene kan leveres med flere hastigheter, men de fleste har bare én hastighet.

Slik ser en trefaset asynkronmotor ut inni. Vi ser blant annet rotor, lager, viklinger og kjølevifte. Foto.

Trefaset asynkronmotor (gjennomskåret)


Motoren har en enkel oppbygning og består av få deler. Den delen som går rundt, kaller vi rotor.

Stator er den delen som ligger rundt rotoren og består av tre viklinger. Denne delen står i ro. Viklingene fra statoren går til koblingsboksen øverst på motoren.

I hver ende av akselen som rotoren er festet på, er det et kulelager. Bakerst ser vi kjøleviften til motoren.
Skilt på asynkronmotor

På merkeskiltet finner vi tekniske data om den trefasede asynkronmotoren.
Koblingsboks på en trefaset asynkronmotor. Vi ser ledninger som er koblet til skruer i boksen. Foto.

Koblingsbrett på asynkronmotor

Koblingsbrett på asynkronmotor

Her viser vi koblingsbrettet uten at laskene er koblet inn i motoren. Dersom vi skal koble motoren i stjerne eller trekant, må vi skru laskene på brettet. Legg merke til hvordan fasene er tilkoblet på brettet.

Trekanttilkobling i en koblingsboks i en asynkronmotor. Foto.

Asynkronmotor med trekanttilkobling

Asynkronmotor med trekanttilkobling

Bildet viser en tilkoblet motor som er koblet i trekant. Ledningene i kabelen er koblet til tilkoblingspunkt U1-V1-W1. Laskene er koblet i trekant og forbinder viklingene U1-W2 og V1-U2 og W1-V2.
Stjernetilkobling i en koblingsboks i en asynkronmotor. Foto.

Asynkronmotor med stjernetilkobling

Asynkronmotor med stjernetilkobling

Bildet viser en tilkoblet motor som er koblet i stjerne. Ledningene i kabelen er koblet til tilkoblingspunkt U1-V1-W1. Laskene er koblet i stjernepunkt og forbinder viklingene U2-V2-W1.


Sist faglig oppdatert 02.01.2020
Skrevet av Magnar Lynglund

Læringsressurser

Motorstart

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs