Hopp til innhold

Oppgave

Skjemaer til start og stopp av trefasede asynkronmotorer

Nå skal vi se nærmere på innholdet i skjemaer som vi bruker i forbindelse med start og stopp av asynkronmotorer.

Koblingsskjema for dahlandermotor, hovedstrøm og styrestrøm. Illustrasjon.

Hoved- og styrestrømskjema

Elektriske skjemaer i et anlegg
Sist faglig oppdatert 04.06.2020
Skrevet av Magnar Lynglund

Læringsressurser

Motorstart

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs