Hopp til innhold

Fagartikkel

Hovedkomponenter i motoranlegg

Her går vi gjennom de litt større komponentene som tilhører de forskjellige startmetodene for asynkronmotorer.

Et utvalg komponenter for motorstyring. Foto.

Et utvalg komponenter for motorstyring

Innledning

Moderne automasjonssystemer inneholder mye forskjellig utstyr som man trenger til elektriske motorer og systemer. Noen eksempler:

  • trefaset sikring
  • motorvern
  • manuelt motorvern
  • manuell sikkerhetsbryterKomponenter for de forskjellige startmetodene

Vi skal se litt på komponentene som brukes til å starte og stoppe motorer.


Trefaset kontaktor. Foto.

Kontaktor

Kontaktor

En kontaktor sitter i hovedstrømmen. Kontakter inni kontaktoren kobler inn og ut de store strømmene som går til motoren.

Et motorvern som skal kobles til en kontaktor. Foto.

Motorvern


Motorvern

Et motorvern sitter i hovedstrømmen som går til motoren. Det kan kobles direkte til en kontaktor eller være frittstående.Trefaset automatsikring. Foto.

Trefaset automatsikring

Trefaset automatsikring

Ved manuell betjening brukes automatsikringer til å slutte og bryte en strømkrets. De bryter raskt feilstrømmer automatisk når disse overstiger visse verdier. Automatsikringer beskytter mot kortslutning og termisk overbelastning.


Manuell motorvernbryter. Foto.

Manuell motorvernbryter

Manuell motorvernbryter

Med dette vernet kan vi starte/stoppe motoren manuelt. For å starte motoren vrir vi bryteren fra posisjon 0 til posisjon 1.

Før vi starter motoren, må vi stille inn dette manuelle vernet. På forsiden av vernet er det et innstillingshjul, der man stiller inn merkestrømmen for den spesifikke motoren som motorvernbryteren skal brukes med. Denne verdien står stemplet på skiltet på motoren.

Dette vernet skal beskytte motoren dersom den blir overbelastet. En manuell motorvernbryter kan også ha innebygd kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mot fasefeil.


Sikkerhetsbryter. Foto.

Sikkerhetsbryter

Sikkerhetsbryter

Denne bryteren er beregnet på mekanisk vedlikehold. Den brukes ofte i maskiner eller elektriske driftssystemer med trefaset asynkronmotor.

Dersom man skal utføre reparasjoner eller annet vedlikehold på et elektrisk anlegg, er det vanlig å kutte spenningen på anlegget. Ved å slå av denne bryteren ivaretar man sikkerheten for dem som jobber på anlegget. Sikkerhetsbryteren slår nemlig av hovedstrøm og styrestrøm i anlegget.

Bryteren kan låses for å hindre utilsiktet innkobling av anlegget. Slike brytere kan være plassert på forskjellige steder i et anlegg. Dersom bryteren skal bryte strømmen til en trefaset asynkronmotor, er det vanlig at den er plassert like ved motoren.


Sist faglig oppdatert 04.06.2020
Skrevet av Magnar Lynglund

Læringsressurser

Motorstart

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs