Hopp til innhold

Fagartikkel

Termisk vern

Termisk vern er et motorvern med bimetallfunksjon. Det termiske vernet har som oppgave å beskytte motoren mot overbelastning.

Bildet viser et motorvern som skal tilkobles en kontaktor. Foto.

Motorvern

En sikkerhet

Dersom motoren blir påført større mekanisk motstand enn det den er konstruert for, vil den redusere hastigheten. For å forsøke å opprettholde hastigheten vil motoren trekke mer strøm, noe som igjen medfører varmgang i viklingene. Dette vil ganske fort føre til at motoren blir «brent opp», og må erstattes.

Asynkronmotor gjennomskåret. Foto.

Asynkronmotor gjennomskåret

Dette er kostbart med tanke på både innkjøp og montering av ny motor. I en produksjonsprosess vil heller ikke anlegget være operativt før ny motor er montert, og det fører til nedetid i produksjonen og tapte inntekter for bedriften.

For å unngå dette monteres det et termisk vern, som er en type motorvern. Dersom strømtrekket fra motoren blir for høyt, kuttes strømtilførselen i det termiske vernet, og motoren stoppes før den blir ødelagt.

Det termiske vernet er den komponenten som plasseres nærmest motoren i strømføringsveien, med unntak av rekkeklemmene. Vernet kan monteres direkte på kontaktorens utganger eller være frittstående.

Hjelpekontakter

Det er også hjelpekontakter på motorvernet. Skruene i det hvite feltet indikerer tilkobling for normalt åpen (NO) og normalt lukket (NC). Vi bruker gjerne å koble styrestrømmen via 95–96 (NC), noe som gjør at styrestrømskretsen brytes dersom motorvernet slår ut. 97–98 (NO) kan for eksempel brukes til å få en indikatorlampe til å lyse i betjeningspanelet, noe som gjør at operatøren raskt ser at motorvernet har kuttet strømmen.

På selve motorvernhuset er det en egen stopp-bryter for å bryte kontakten, samt en reset-bryter for å opprette kontakten igjen. Justeringsskruen gir oss muligheten for å justere hvor høy strømmen kan bli før vernet slår ut. Vi kan justere mellom 2,5 og 4 ampere på denne modellen.

Det er viktig at vi justerer motorvernet riktig, slik at det kobler ut når det skal. I motorens datablad finner du ut hvor mye strøm motoren trekker i normal drift og ved påslag. Gjør en vurdering i sammenheng med motor og kontaktor for å bekrefte at valg av motorvern er riktig.

Sist faglig oppdatert 06.12.2018
Skrevet av Dag Olav Lereim

Læringsressurser

Motorstart

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs