Hopp til innhold

Fagstoff

Krav til elektriske maskininstallasjoner

Det er en rekke standarder og forskrifter som gjelder for tavler, betjeningsutstyr og annet elektrisk utstyr i maskininstallasjoner. I denne artikkelen vil du lære om hvordan du kan koble opp et styreskap forskriftsmessig.
En elektrisk tavle med forskjellige startmetoder av asynkronmotorer og forskjellig annet elektrisk utstyr. Bildet viser at lederne har forskjellige fargekoder som rød, blå, svart, grå og hvit. Det viser også at alle komponentene er merket, og at ledningene er skjult i kabelgater. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Normen Maskinsikkerhet. Elektrisk utstyr på maskiner (NEK EN 60204-1) harmoniserer og samler relevante forskrifter og regler for elektriske installasjoner i tilknytning til alle installasjoner som styrer maskiner. Dette er blant annet lavspenningsdirektivet, EMC-direktivet og maskindirektivet, i tillegg til forskrift om maskiner og forskrift om elektrisk utstyr.


Vi skal her gå gjennom noen utdrag hentet fra normen, som er relevant når du skal koble i tavler som er tilkoblet elektriske motorer.

Fargemerking på ledere

Ledningene som brukes i koblinger inne i skap, har ofte forskjellige farger, slik som illustrasjonsbildet over viser. Fargene brukes for å gjøre systemet mer oversiktlig og for å skille forskjellige kretser fra hverandre. Generelt kan fargene sort, brun, rød, oransje, blå, fiolett, grå, hvit, rosa og turkis brukes fritt. Men kombinasjonen gul/grønn er forbeholdt beskyttelsesjording, og lyseblå er forbeholdt nøytralleder i TN-nett. Disse skal ikke brukes til noen andre koblinger.


Det er juridisk sett ingenting i veien for å eksempelvis bruke svarte ledere til alle koblinger, bortsett fra for nøytral- og jordledere. Men for å gjøre tilsyn og vedlikehold enklest mulig anbefaler normen at man bruker de følgende fargene på andre ledere:

Farge

Ledere

sort

AC og DC forsyningskretser

rød

AC styrekretser

blå

DC styrekretser (man kan skille + og – ved hjelp av fargen hvit)

oransje

styring fra ytre strømkilde

grå

analoge signaler

I tillegg skal ledere merkes slik at de samsvarer med den tekniske dokumentasjonen av anlegget. Som regel markeres det hvilke komponenter og klemmenummer kabelen er tilkoblet.

Krav til ledertverrsnitt for styreledere

Generelle krav

Ledere og kabler skal velges slik at de er egnet for de driftsforholdene som kan forekomme (for eksempel spenning, strøm, beskyttelse mot elektrisk sjokk eller forlegningsmåter), og for de ytre påvirkningene som kan forekomme (for eksempel omgivelsestemperatur, vann, korroderende stoff, mekaniske påkjenninger under montasje og drift eller brann). Ledere skal vanligvis være av kobber.

Relatert innhold

Skal vi bygge sikre elektriske anlegg, må vi beregne tverrsnitt på kablene vi skal bruke. Her viser vi deg framgangsmåten.

Farger på brytere og signallamper

Brytere og signallamper. Bildet viser at de forskjellige lampene og bryterne har farger som stemmer med normens anbefaling. Denne tavledøren har blant annet lamper og brytere som følger normens anbefalinger: Grønn bryter starter, røde brytere stopper, og svarte brytere utfører andre funksjoner. Grønn lampe betyr at pumpen er i drift, og røde lamper betyr at pumpen er stoppet, eller at en alarm er utløst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Brytere

Både brytere og lamper på betjeningspaneler og styreskap skal merkes både med tekst og farge som angir funksjon. Hovedregelen er at grønn starter eller indikerer at noe har startet, og at rødt stopper eller indikerer at noe har stoppet.

Se tabellene under for mer detaljerte beskrivelser av fargekodene.

Farge

Betydning

Forklaring og eksempel

rød

nødssituasjon

betjenes ved farlig tilstand eller nødssituasjon, for eksempel nødstopp

gul

unormal

betjenes dersom noe unormalt har oppstått

blå

obligatorisk

betjenes dersom det skal utføres en bestemt handling

grønn

normal

betjenes for å starte en normal funksjon, eksempelvis en motor

hvit

ingen definert betydning

for igangsetting av funksjoner som start/stopp

grå

ingen definert betydning

for igangsetting av funksjoner som start/stopp

sort

ingen definert betydning

for igangsetting av funksjoner som start/stopp

Signallamper

Farge

Betydning

Forklaring/eksempel

rød

nødssituasjon

en farlig situasjon eller en feil har oppstått

gul

unormal

unormal situasjon, men ikke nødvendigvis farlig

blå

obligatorisk

varsel om at operatør må foreta en handling

grønn

normal

driften er normal

hvit

ingen definert betydning

kan brukes for å indikere annet som gir informasjon

Krav til stoppfunksjon

Det er tre kategorier av stoppfunksjoner:

Kategori

Stoppfunksjon

stoppkategori 0

krafttilførselen brytes slik at maskinen/motoren stopper (det vil si et ukontrollert stopp)

stoppkategori 1

kontrollert stopp ved å opprettholde krafttilførselen til drivinnretningene for å stoppe maskinen og frakoble krafttilførselen når maskinen har stoppet

stoppkategori 2

kontrollert stopp ved å opprettholde krafttilførselen til drivinnretningene

Krav til nødstopp

Nødstopp skal fungere enten som stoppkategori 0 eller som stoppkategori 1. Ved valg av stoppkategori for nødstopp skal risikovurderingen legges til grunn.

I tillegg til kravene for stopp gjelder disse kravene til nødstoppfunksjonen:

Nødstoppbryter. Foto.
  • Den skal overstyre alle andre funksjoner og driftsformer.
  • Krafttilførselen til drivinnretningen som kan forårsake farlige forhold, skal enten brytes umiddelbart (kategori 0) eller styres slik at farlig bevegelse stoppes så raskt som mulig (kategori 1) uten å skape farer.
  • Tilbakestilling skal ikke gjøre at maskinen starter opp igjen.
CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen og Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 22.10.2021

Læringsressurser

Motorstart