Hopp til innhold

Fagstoff

Signallamper

Her ser du eksempler på hvordan signallamper blir brukt for å gi beskjeder til driftsansvarlig om tilstanden i et anlegg.

I et bryterpanel benytter vi ofte indikatorlampe (signallamper) for å vise tilstanden i panelet.

Grønne lamper viser ofte normal aktivitet i anlegget, for eksempel drift på en motor. Slike lamper pleier å lyse så lenge en kontaktor er slått inn eller en bryter står i aktiv posisjon.

Røde lamper er tegn på unormale forhold, eventuelt at en alarm er utløst, noe som krever oppmerksomhet. Da er det snakk om avvik fra normal tilstand under drift.

Et motoranlegg med PLS har gjerne sensorer plassert flere steder. Det kan være sensorer for trykk, mengde, bevegelse og lignende. De kan også melde fra om funksjonsfeil eller at en nødstopp-bryter er aktivert. Når PLS-en får tilbakemelding om avvik, er det viktig at hele eller deler av anlegget stoppes. Da kan det være flere røde indikatorlamper som lyser/blinker i anlegget, og det går gjerne en lydalarm i tillegg.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 25.03.2018

Læringsressurser

Motorstart