Hopp til innhold

Fagstoff

Nivåregulering

I denne artikkelen skal du få se hvordan vi kan regulere nivået i en vanntank. Vi skal gjennomgå alle komponentene og vise med film hvordan det hele henger sammen.
Nivåreguleringsmodell. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hovedutstyr i en nivåreguleringsmodell

For å vise hvordan kontinuerlig regulering virker, kan vi for eksempel justere vannivået i en tank. Som bruker vi ei som pumper vann opp i tanken. I denne modellen kjører pumpa på likestrøm.

Membranpumpe. Foto.

Til å måle nivået i tanken trenger vi en (for å måle hvor høyt vannet står i sylinderen). Denne inneholder en måleomformer som omregner trykket i tanken til et analogt målbart elektrisk signal. Dette signalet sendes videre til en som tar seg av reguleringen. Det gjør den ved å beregne avstanden mellom målt nivå i tanken og ønsket nivå i tanken. Dersom nivået er for lavt, gir den signal til pumpa om å pumpe opp mer vann. Dersom nivået er for høyt, ber den pumpa om å ta en pause eller kjøre på lav hastighet. Til slutt har vi også med en strømforsyning som leverer likestrøm til både regulatoren, pumpa og trykktransmitteren.

Trykksensor. Foto.

Alt dette kobles så sammen etter leverandørens anvisninger. Deretter må vi finjustere innstillingene i regulatoren for å få prosessen til å flyte best mulig.

Teknisk flytskjema

I større prosesser er det vanskelig å skaffe seg oversikt over hva de enkelte komponentene gjør. Derfor er det viktig med gode arbeidstegninger og standardisert merking av alt utstyr. I tillegg til vanlig anleggsdokumentasjon og koblingsskjemaer bruker man også gjerne tekniske flytskjemaer. Nedenfor ser du et teknisk flytskjema med forklaringer og bilder fra den aktuelle modellen, og en film som forklarer sammenhengen mellom prossess, komponenter og skjema.

Innstilling av prosess

Den enkleste måten å stille inn prosessen på er å bruke funksjonen som heter . Et eksempel på en automatisk optimalisering av en nivåreguleringsmodell kan du se på i videoen nedenfor. Ofte vil det være nødvendig å justere videre, og da må man gå mer teoretisk til verks. Dette kan du lese mer om i den tilknyttede artikkelen om optimalisering av prossesser.

Relatert innhold

Hvordan få et best mulig resultat? Optimalisering av en prosess går ut på å få den prosessresponsen vi ønsker, ved å endre forbruk eller set-punkt.

CC BY-SASkrevet av Trond Selstø og Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 13.03.2023

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering