Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Spørsmål om transmitter og regulator

Fritekstoppgave der du skal skissere og forklare komponenter som inngår i en reguleringssløyfe. I de etterfølgende oppgavene må du ta utgangspunkt i utstyr du kjenner fra før, eller du må velge utstyr fra en leverandør. Ta utgangspunkt i leverandørens dokumentasjon/datablad.
  1. Forklar hvordan du kan kontrollere kalibreringen av en nivåtransmitter ved hjelp av en såkalt fempunktssjekk. Transmitteren er en differansetrykktransmitter med utgang på 4- 20 mA, og skal måle nivået i en 10 m høy tank med vann. Transmitteren er plassert ved bunnen av tanken.
  2. For å få bedre tilgang til transmitteren flyttes transmitteren i oppgaven over til en plassering som er 1 m under tankens bunnivå. Må vi da kalibrere om transmitteren, og hva blir eventuelt det nye måleområdet?
  3. Tankens innhold forandres fra vann til hydraulikkolje. Må vi da kalibrere om transmitteren, og eventuelt hva blir det nye måleområdet? Ta utgangspunkt i databladet til en hydraulikkolje.
  4. Hva menes med begrepene linearitet og hysterese når det gjelder målesignalet fra en transmitter?
  5. En transmitter oppgis med et øvre måleområde opp til 140 kPa. Trykkalibratoren du skal benytte, oppgir trykket i bar og psi. Hva blir 140 kPa oppgitt i bar og psi?
  6. Beskriv hvordan du ville ha kontrollert kalibreringen på en reguleringsventil. Tegn skisse over måleoppsett.
  7. Hva anses som slitedeler i reguleringsventilen du valgte i oppgaven over?
  8. Beskriv hvordan du ville ha optimalisert en nivåregulering. Begrunn valget av metode og gjør greie for forventet resultat. Tegn en flerlinjet skisse for tilkobling av en skriver i reguleringssløyfa.
  9. Det viser seg at en regulator alltid velger PID-regulering etter endt Autotune. Følgende verdier ble valgt: P = 25, I = 3 og D = 1. Når reguleringen kjøres, viser det seg at vi har for stort oversving ved belastningsendring. Det er ønskelig at oversvinget minskes. Hvilke av PID-parametrene over vil du endre på, og vil du øke eller minske verdien på parametrene?
  10. Vil en PID-regulering alltid være et bedre valg enn en PI-regulering? Begrunn svaret.
CC BY-SASkrevet av Odd Ståle Vikene.
Sist faglig oppdatert 22.01.2019

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering