Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Dreieretningsvender – praktisk oppgave

I denne oppgaven skal du planlegge og utføre en installasjon av motorstyring med dreieretningsvender. Tenk deg at du er en tavlemontør som også skal montere anlegget hos kunden.

Læringsmål

I dette praktiske oppdraget skal du lære om dreieretningsvenderen. Du har på nåværende tidspunkt en del kjennskap til de ulike komponentene som benyttes i en trefaset motorstyring. I dette anlegget skal det være mulighet for å endre dreieretningen på en asynkron kortslutningsmotor.

Du har også kjennskap til de ulike tegningene som benyttes til et slikt anlegg. Benytt tegninger du har tilgjengelig i planleggingsfasen, eller tegn disse på nytt for å få mest mulig læringsutbytte.

Du skal også ta hensyn til HMS i hele denne praktiske oppgaven. Noter ned noen faktorer som er viktige i denne prosessen, og fyll på med flere faktorer underveis.

Du skal også gjøre noen vurderinger når du setter anlegget i drift, og noen målinger som skal utføres på et slikt motoranlegg.

Les gjennom hele prosessen før du starter. Dersom noe er uklart, er det viktig at du får klarhet i dette før du starter arbeidet.

Beskrivelse av prosessen

Del 1: Forberedelse

Samle de ulike skjemaene som hører til et slikt anlegg. Sjekk om det må gjøres noen korrigeringer.

Lag en materialliste over de komponentene som du skal ha for hele anlegget. Inkluder kabler og koblingsskap i denne listen. Her er det viktig at du også tenker på hvor mye kabel du skal ha.

Hva slags verktøy trenger du for å utføre jobben, og hvordan er det med verneutstyr? Gjør nødvendige vurderinger.

Samle sammen alt du trenger av materiell, verktøy og verneutstyr. Du gjør også lurt i å ha med søppelsekk for å holde det ryddig rundt deg mens du jobber, da sparer du deg også for oppryddingsarbeid senere.

Del 2: Montering

Plassér de ulike komponentene i skapet. Sørg for at de er godt fastmontert. Merk de ulike komponentene med riktig navn. Montér kabelføringer der det skal trekkes kabler mellom de ulike komponentene.

Montér komponentene i styringspanelet og sørg for kabelføring til disse. Her skal det kobles via rekkeklemmer. Vær bevisst på hva som skal stå til venstre og høyre, og på farger på lamper og brytere. Plasser merking/skilt på riktig sted i panelet. Dette gjelder både forside og bakside.

Gjør en vurdering av om alt er klart for kobling. Ta med en markeringstusj for å merke av på arket etter hvert som du kobler.

Del 3: Kobling på tavleverksted

1. Kobling av hovedstrøm

Dreieretningsvender hovedstrømskjema. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

2. Kobling av styrestrøm

Dreieretningsvender styrestrømskjema
Åpne bilde i et nytt vindu
Måling og testkjøring

1. Se over alle koblinger.

2. Kontrollmål anlegget ditt.

3. Utfør sluttkontroll.

4. Testkjør anlegget.

CC BY-SASkrevet av Dag Olav Lereim og Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 17.07.2020

Læringsressurser

Dreieretningsvender