Hopp til innhold

Fagstoff

Rekkeklemme- og interntabeller

Rekkeklemmetabell og interntabeller har mange fordeler. De brukes i hovedsak som dokumentasjon for et ferdig anlegg, men også for oppkobling og feilsøking på selve anlegget. I disse tabellene skal alle forbindelsene mellom komponenter skrives ned.
Kontrollskap med rekkeklemmer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rekkeklemmetabell

Rekkeklemmer benyttes til å knytte sammen et styreskap med kabler som skal trekkes inn og ut fra skapet, dette gjelder også kabler til komponenter i døren på skapet. En automatiker kan dermed bygge skapet på et tavleverksted for så å ta det med til stedet der skapet skal plasseres. Derfra kan en trekke kabler fra styreskap til motor og styrepanel.

Skjemaet viser en arrangementstegning. Den forteller hvordan rekkeklemmene er plassert i skapet, samt forklaring på hvor de er tilkoblet. Dette er utgangspunktet for rekkeklemmetabellen. Når det ferdigbygde skapet settes på plass gjenstår det å trekke tilførselkabel, slik at skapet får strøm. Vi må også trekke kabel til motoren. Siden styrepanelet består av knappene og indikatorlampene i døren, er dette allerede montert på tavleverkstedet. Rekkeklemmetabellen bruker vi deretter for å vise hvor ledningene i kablene skal kobles og hvor kablene skal kobles til.

Rekkeklemmer i koblingsskap. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Interntabeller

Alle forbindelser skal skrives ned. Da må vi også ta med alle forbindelsene som ikke kommer fram i rekkeklemmetabellen. Dette kalles for interne forbindelser. Noen forbindelser er inne i styreskapet, andre forbindelser kan være ute i anlegget.

Interntabell inne i styreskapet

Fra

Til

Videre til

Videre til

- F1:2

- Q1:1

- Q2:1

- F1:4

- Q1:3

- Q2:3

- F1:6

- Q1:5

- Q2:5

Disse forbindelsene er på oversiden av kontaktor 1 og 2 (-Q1 og –Q2).


Fra

Til

Videre til

Videre til

- Q1:2

- F2:1

- Q2:6

- Q1:4

- F2:3

- Q2:4

- Q1:6

- F1:5

- Q2:2

Disse forbindelsene er på undersiden av kontaktorene ned til det termiske vernet.

Ser du godt etter på skjemaet nå, har vi skrevet ned alle forbindelsene på hovedstrømskjemaet. Noen forbindelser er i rekkeklemmetabellen, og noen er i de interne forbindelsene. Det samme må gjøres i styrestrømskjemaet.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 04.04.2018

Læringsressurser

Dreieretningsvender