Hopp til innhold

Fagstoff

Koblingsskjema dreieretningsvender

I motorkoblinger bruker vi to forskjellige koblingsskjema. Disse er kalt hovedstrømskjema og styrestrømskjema.

Hovedstrømskjema

Dreieretningsvender hovedstrømskjema. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Styrestrømskjema

Styrestrømskjemaet er et koblingsskjema som viser hvordan styringen er koblet sammen. Her ligger alle brytere, lamper og hjelpekontakter i kontaktorer og motorvern. Styrestrømmen beskyttes av en 2-fas automatsikring.

Dreieretningsvender styrestrømskjema. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu
  • F3 2-faset automatsikring, Sikrer styrestrømmen mot overstrøm, primært kortslutning.
  • Termisk vern er et motorvern med bimetallfunksjon. Det termiske vernet har som oppgave å beskytte motoren mot overbelastning. Hvis motoren trekker for mye strøm (lasten tilkoblet motoren er for stor), vil vi få en overbelastning i motoren, og det termiske vernet vil løse ut, slik at ikke motoren blir ødelagt.
  • Stoppbryter, stopper anlegget ved manuell betjening av denne.
  • Startbryter, starter anlegget ved manuell betjening av denne.
  • Rekkeklemmer, det brukes rekkeklemmer på alle kabler som går inn og ut av skapet, dette gjelder også kabler som går til brytere og indikatorlamper i døren på skapet.
CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 09.09.2020

Læringsressurser

Dreieretningsvender