Hopp til innhold

Fagartikkel

Koblingsskjema dreieretningsvender

I motorkoblinger bruker vi to forskjellige koblingsskjema. Disse er kalt hovedstrømskjema og styrestrømskjema.

Hovedstrømskjema

Dreieretningsvender hovedstrømskjema. Illustrasjon

Dreieretningsvender hovedstrømskjema.

Styrestrømskjema

Styrestrømskjemaet er et koblingsskjema som viser hvordan styringen er koblet sammen. Her ligger alle brytere, lamper og hjelpekontakter i kontaktorer og motorvern. Styrestrømmen beskyttes av en 2-fas automatsikring.

Dreieretningsvender styrestrømskjema. Illustrasjon

Dreieretningsvender styrestrømskjema

  • F3 2-faset automatsikring, Sikrer styrestrømmen mot overstrøm, primært kortslutning.
  • Termisk vern er et motorvern med bimetallfunksjon. Det termiske vernet har som oppgave å beskytte motoren mot overbelastning. Hvis motoren trekker for mye strøm (lasten tilkoblet motoren er for stor), vil vi få en overbelastning i motoren, og det termiske vernet vil løse ut, slik at ikke motoren blir ødelagt.
  • Stoppbryter, stopper anlegget ved manuell betjening av denne.
  • Startbryter, starter anlegget ved manuell betjening av denne.
  • Rekkeklemmer, det brukes rekkeklemmer på alle kabler som går inn og ut av skapet, dette gjelder også kabler som går til brytere og indikatorlamper i døren på skapet.
Sist faglig oppdatert 09.09.2020
Skrevet av Steinar Olsen

Læringsressurser

Dreieretningsvender

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs