Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Modell for svingetiden til en pendel

Hva skjer med svingetiden til en pendel når vi endrer snorlengden?
Bilde av en skisse av en pendel
Åpne bilde i et nytt vindu

På figuren til høyre ser du en skisse av en pendel. Når du drar pendelkulen ut til siden slik figuren viser, og slipper den, vil den svinge fram og tilbake.

Svingetiden til pendelen er tiden det tar fra du slipper pendelkulen, til den er tilbake i samme posisjon. Svingetiden måles i sekunder.

Svingetiden endrer seg når vi endrer lengden på snoren. Vi ønsker å finne sammenhengen mellom snorlengde og svingetid.

Hjemmelaget pendel med mutter og snor. Bilde.

Praktisk oppgave
Gå sammen i små grupper. Finn en egnet plass til å henge opp en pendel. For at luftmotstanden ikke skal forstyrre målingene, bør dere bruke et relativt tungt lodd som pendelkule og la pendelsnoren være så tynn som mulig. Husk at snorlengen måles fra opphengningspunktet til midt i pendelkulen.

  • Mål svingetiden for pendelen ved forskjellige snorlengder. La snorlengden variere fra 0 til 4 meter.
  • Legg resultatene inn i en tabell i regnearket i GeoGebra.
  • Merk tabellen, velg «Regresjonsanalyse» og deretter «Analyser».
  • Velg etter tur de forskjellige funksjonstypene og kopier dem til grafikkfeltet. Finn den kurven som passer best med punktene i grafikkvinduet.
  • Hvilken modell for svingtiden til pendelen passer best?
  • Vis hvordan du kan bruke modellen til å regne ut svingtiden når du kjenner snorlengden.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 14.04.2020

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjoner