Hopp til innhold

Fagstoff

Byggtekniske løsninger

Varmeenergi vil alltid gå fra et område med høy temperatur til et område med lavere temperatur. En dårlig isolert bolig kan bli dyr å varme opp fordi varmen strømmer ut gjennom sprekker og hull.

Enkle tiltak som sparer strøm

Eldre boliger er ofte bygd med lite eller ingen isolasjon og med enkle vinduer. Med noen tiltak kan man senke oppvarmingsutgiftene. For å spare energi bør man også vurdere å bytte ut de elektriske apparatene man har i hjemmet.

Enkle energisparende tiltak

  • etterisolere vegger og tak
  • montere tetningslister rundt dører og vinduer
  • bytte vinduer og dører til dagens standard
  • bytte ut glødelamper med LED-belysning
  • senke innetemperaturen om natta
  • bruke smart strømstyring

Passivhus, nullhus og plusshus

Når man bygger nytt, er det enklere velge energiøkonomiske løsninger for boligen sin. De siste årene har det vært mye snakk om passivhus og plusshus, men det finnes også nullhus!

Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov.
Åpne bilde i et nytt vindu

Passivhus

Nullhus

Plusshus

Kjennetegn

Passivhus er bygd med energisparing som mål.

Husene bruker passive tiltak som god isolering, tykkere vegger, varmeabsorberende overflater og mindre vinduer for å minimere bruken av elektrisk energi.

Nullhus skal i løpet av et år produsere like mye energi som det bruker.

Et nullhus er gjennom levetida si.

Plusshus produserer mer energi enn de bruker.

Overskuddsenergien selges ut i markedet.

Det siste tiåret har det blitt bygd en god del passivhus i Norge. Null- og plusshus har fått lite oppmerksomhet, selv om slike nærmest er standard i andre europeiske land. De lave strømprisene her til lands er en del av forklaringen, men vi må regne med høyere priser også i Norge.

På grunn av muligheten for å selge overskuddsenergi ut i markedet, og lavere priser på strømproduserende solcellepaneler, blir de to mest energieffektive boligtypene – nullhus og plusshus – stadig mer populære også i Norge.

Plusshus i Tyskland. Solcellepaneler produserer elektrisk energi. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Nina Mari Wagner.
Sist faglig oppdatert 12.03.2020

Læringsressurser

Energi og bærekraft