Hopp til innhold

Fagstoff

Vekselstrøm

Generatoren leverer vekselstrøm. Det betyr at elektronene stadig endrer bevegelsesretning.
Nærbilde av en teslaspole med mange gnister. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vekselstrøm og likestrøm – elektroner i bevegelse

Elektrisk strøm er elektroner i bevegelse. Dersom elektronene beveger seg i én retning, kalles det likestrøm.

I vekselstrøm endres elektronenes bevegelsesetning med en bestemt . Batterier og solcellepaneler leverer likestrøm, mens vind- og vannkraftverk leverer vekselstrøm.

Vekselstrøm – magnet og spole

Gammelt svarthvittbilde av en formelt kledd Michael Faraday. Foto.

I 1831 lagde Michael Faraday den første generatoren. Han viste at man kan produsere elektrisk strøm ved å bevege en magnet rundt en spole.

Generatoren

Har du en kobbertråd og en magnet, kan du lage din egen generator. For å få elektronene til å bevege seg, altså lage strøm, må du bevege magneten og kobberspolen rundt hverandre. Generatorer som brukes i kraftverk, produserer vekselstrøm.

Faradays oppdagelse skulle få stor betydning for Norge, vår økonomi og vår velferd. Utbyggingen av statseide vannkraftverk sikret billig elektrisk strøm. Inntektene fra kraftverkene gjorde det mulig for staten å tilby flere og bedre velferdstjenester til befolkningen.

Vekselstrøm – mindre energitap under transport

Gammel generator i tre og metall. Foto.

Den elektriske energien må transporteres fra kraftverket og til forbrukerne. For å minimere energitapet under transport blir spenningen transformert opp ved kraftverket. Deretter sendes energien ut i høyspenningsnettet, for så å bli transformert ned i transformatorstasjonen nær forbrukeren.

Strømmen vi bruker i Norge, kommer i hovedsak fra vannkraftverk. Energien fra vannmassene som strømmer ned i turbinene, setter generatoren i sving, magnetene og spolene beveger seg i forhold til hverandre, og vi får vekselstrøm.

Vi bruker altså energien i vannet til å holde i gang en bevegelse. Energien som sørger for denne bevegelsen, kan også komme fra andre kilder som for eksempel:

  • vind
  • bølger
  • havstrømmer
  • trykkluft
CC BY-SASkrevet av Nina Mari Wagner.
Sist faglig oppdatert 30.04.2020

Læringsressurser

Energi og bærekraft