Hopp til innhold

Fagstoff

Energi fra omgivelsene

Ved å gjenvinne og bruke energien som finnes i luft, vann og berggrunnen, kan man redusere el-energiforbruket i hjemmet. Varmepumper og varmegjenvinning er godt kjente og effektive metoder for strømsparing.
Varmepumpe på yttervegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Varmepumper

Alt rundt oss er bygd opp av atomer og molekyler. Atomene og molekylene er i , de har energi. Energien kan vi bruke til å redusere oppvarmingskostnadene.

I en varmepumpe utnytter man prinsippet om at det i en faseovergang vil bli overført energi. Det gjør at man kan bruke uteluft med lav temperatur til å varme opp inneluft med høyere temperatur.

Komponent

Funksjon

Faseovergang

Energistrøm

FORDAMPER

Et kuldemedium med lavt kokepunkt tar opp energi fra omgivelsene ute. Kuldemediet begynner å koke.

Fra flytende form til gassform

Energi tas opp fra omgivelsene til kuldemediet. Energien i kuldemediet stiger.

KOMPRESSOR

Kompressoren presser gassen (kuldemediet) sammen.

Når trykket i en gass øker, øker temperaturen.

KONDENSATOR

Kondensatoren overfører energien fra kuldemediet til omgivelsene inne.

Fra gassform til flytende form

Faseovergangen fra gass til flytende form gjør at energi avgis til omgivelsene.

VENTIL

Ventilen senker trykket.

Når trykket synker, vil også temperaturen synke. Væsken sendes tilbake til fordamperen.

Ulike typer varmepumper

Det finnes mange ulike typer varmepumper. Det som skiller dem, er hvor de henter energien fra, og hva energien overføres til. Det de har felles, er at energi utenfra får kuldemediet i varmepumpa til å fordampe. Denne energien kan man hente fra lufta utenfor, fra sjøen, en innsjø eller fra berggrunnen.

Hus med sjøvannsvarmepumpe. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Pumper som henter energien fra vann eller berggrunn, har ofte høyere , men investeringskostnaden er mye høyere for de to siste alternativene, noe som har gjort at luft til luft er det vanligste i private hjem.

Varmegjenvinning – varmen brukes flere ganger

Varmegjenvinning fra luft

Gjenvinning av varmeenergiene i inneluft er ganske vanlig i Norge. Særlig i nyere bygg er balansert ventilasjon brukt for å gi godt inneklima og å spare energi.

Energien i den oppvarmede innelufta, trekkes ut av boligen, og frisk uteluft kommer inn. Med varmegjenvinning blir store deler av energien i lufta som skal ventileres ut av boligen, overført til lufta som skal inn. Denne energioverføringen reduserer oppvarmingskostnaden betraktelig

Varmegjenvinning fra oppvarmet vann

Skjematisk figur av overføring av energi fra gråvann til vann på vei til varmtvannsbereder. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vann har høy varmekapasitet. Det betyr at det krever mye energi å varme opp vannet, men at vannet også holder godt på varmen. Når du har dusjet, vasket klær eller brukt oppvaskmaskinen, har du overført mye elektrisk energi for å få den temperaturen som er nødvendig.

Vanligvis skylles dette gråvannet ut i avløpet, og energien går tapt. Med varmegjenvinning kan man overføre energien fra gråvann til kaldt vann. Vannet som kommer inn i huset, forvarmes før det kommer til varmtvannsberederen, og energiforbruket reduseres betraktelig.

CC BY-SASkrevet av Nina Mari Wagner.
Sist faglig oppdatert 12.03.2020

Læringsressurser

Energi og bærekraft