Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gruppedannelse i Lord of the Flies

Lord of the Flies (Fluenes herre) er en filmatisering av William Goldings roman med samme navn. Filmen forteller historien om en gruppe gutter fra 6–14 år som strander på en øde øy. I begynnelsen går det bra, men etter hvert skjer det noe med gruppen. Hva er det som går galt?

Om filmen

Denne filmatiseringen av Fluenes Herre er fra 1963 og i svart-hvitt. Det finnes en nyere versjon i farger som ble produsert i 1990. Oppgavene kan brukes med utgangspunkt i begge filmene.

Før du ser filmen, skal du jobbe med oppgaver om hva som kjennetegner en gruppe, og om forskjellen mellom gode grupper og grupper som fungerer dårlig. Etter at du har sett filmen, skal du svare på spørsmål til handlingen i filmen. Videre skal du drøfte filmens tematikk i et større samfunnsperspektiv.

Oppgaver

1. Før filmen

 1. Hva kjennetegner en gruppe?

 2. Hva kjennetegner en velfungerende gruppe?

 3. Hva kjennetegner en gruppe som ikke fungerer godt?

 4. Hvilke tiltak bør en sette inn når gruppene fungerer dårlig?


2. Inn i filmen

 1. Hva syns dere om filmen?

 2. Hvordan vil du beskrive gruppen med gutter i begynnelsen av filmen?

 3. Hvilke roller inntar de forskjellige guttene i filmen? Og er det roller de får eller tar?

 4. Hvordan vil du beskrive Ralph, Piggy og Jack i begynnelsen av filmen?

 5. Hva tror du var grunnen til at noen valgte å bli i gruppen til Jack?

 6. Hva tror du var grunnen til at noen valgte å bli i gruppen til Ralph? Hvilke behov ønsket de å dekke?

 7. Hva var Jack opptatt av i sin gruppe?

 8. Hva var Ralph opptatt av i sin gruppe?

 9. Hvorfor vil Jack lage ny leir?

 10. Hvorfor maler de ansiktene?

 11. Hvordan vil du beskrive Simon, og hvor står han i forhold til de andre?

 12. Hvorfor dreper de Simon?

 13. Hvilke lydeffekter blir brukt under dansen rundt bålet, og hva var hensikten med det?

 14. Hvilken trussel utgjør Piggy, og hvorfor blir Piggy drept?

 15. Forsøk å formulere de dilemmaene som Ralph og Jack står overfor?

 16. Hva tror du Piggy mente når han fortvilet sier til Ralph – etter at de har stjålet brillene hans: "Vi gjorde akkurat sånn som voksne hadde gjort. Hvorfor fungerte det ikke?"


3. Ut av filmen

 1. Hvilket bilde gir filmen av mennesker og menneskesinnet? Begrunn svaret ditt.

 2. Dersom det hadde vært en gruppe jenter i 6–14 årsalderen som landet på en øde øy – hva tror du ville skjedd da? Ville det vært annerledes enn med gutter? Forklar.

 3. Hva bør vi reflektere rundt når det gjelder barns ulike behov for å ta del i en gruppe?CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide og Tina Andersson.
Sist faglig oppdatert 18.08.2021

Læringsressurser

Grupper