Hopp til innhold

Fagstoff

Voksengruppa på arbeidsplassen

De fleste gruppeprosessene vi finner blant barn, finner vi også igjen blant voksne. Vi tilpasser oss hverandre stort sett på samme måte. På en arbeidsplass vil noen dominere, mens andre stiller seg på sidelinja.
Tre voksne som samarbeider rundt et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En viktig forskjell på barn og voksne er at deltakerne i voksengruppa er i stand til å sette ord på det som skjer.

En arbeidsplass er gjerne delt inn i arbeidsgrupper med bestemte oppgaver som kan være permanente eller kortvarige. Disse profesjonelle gruppene består vanligvis av personer med litt ulik kompetanse, slik at de utfyller hverandre. Det gjør gruppa effektiv og slagkraftig.

De fleste opplever det som positivt og lærerikt å arbeide sammen. Vi arbeider grundigere, og kvaliteten på arbeidet øker fordi vi hele tida gir hverandre tilbakemeldinger.

Likevel må vi være forberedt på at det kan oppstå spenninger som fører til at vi samarbeider dårlig. Kanskje tør ikke folk ta ordet fordi de frykter å bli hånet eller utsatt for sarkasmer? For å få til et godt samarbeid må vi peke på problemene og finne ut hvordan de kan løses.

Råd til arbeidsgrupper

Ei arbeidsgruppe fungerer best hvis den har klart definerte roller og tydelig fordelte arbeidsoppgaver. Blir gruppa for stor, er det fare for at noen faller utenfor.

Ei diskusjonsgruppe bør heller ikke være for stor hvis alle skal få sagt noe, og gruppa ikke skal dele seg.

Når vi både har ei voksengruppe og ei barnegruppe på arbeidsplassen – for eksempel i en barnehage, skole eller skolefritidsordning – er det spesielt viktig at voksengruppa fungerer.

Her er noe av det vi kan gjøre for å få voksengruppa til å fungere bedre:

 • Vi bør la alle få tid til å bli kjent med hverandre hvis gruppa er nystartet.
 • Vi må sørge for at gruppa har et klart definert mål.
 • Vi må se til at alle deltakerne har samme forståelse av arbeidsoppgaven.
 • Vi må undersøke om gruppemedlemmene utfyller hverandre (har ulik kompetanse).
 • Vi bør fordele arbeidet tydelig: Hvem gjør hva, og når?
 • Vi må sørge for at det er god balanse mellom oppgaver og tidsfrister.
 • Vi må sørge for at gruppa har regler for arbeidet.
 • Vi bør vise at vi er pålitelige, og at vi har tillit til de andre.
 • Vi må sørge for at alle kommer til orde og kan si hva de mener.
 • Vi må skille mellom sak og person hvis det oppstår uenighet.
 • Vi må sørge for å ta beslutninger på en demokratisk måte.
 • Vi må ha god kommunikasjon, med regelmessige møter.
 • Vi må ikke feie problemer under teppet eller la dem tårne seg opp.
 • Vi må prøve å holde en passelig uformell tone i gruppa. Fleip kan fort bli til mobbing.
 • Vi må ikke tillate hetsing, sarkasmer eller nedlatende holdninger.
 • Vi må praktisere åpenhet og ikke holde noe hemmelig for andre.
 • Vi må ikke la noen få dominere eller kontrollere andre.
 • Vi må ikke gi noen større fordeler eller mer attraktive oppgaver enn andre.
 • Vi bør gjøre noe sammen som ikke har med jobben å gjøre.
 • Vi må ta vel imot nye medlemmer og gi dem tid til å bli kjent.

Utfordringer til deg

 1. Nevn minst seks faktorer du mener kan bidra til at voksengruppa fungerer bra. Begrunn svaret ditt.
 2. Hvorfor er det spesielt viktig at voksengruppa fungerer i en barnehage, skole eller skolefritidsordning?
CC BY-SASkrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 10.10.2021

Læringsressurser

Grupper