Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan utarbeide et organisasjonskart?

Når du skal utarbeide et organisasjonskart, må du ta utgangspunkt i strukturbehovene til bedriften. Hvordan bør ansvarsområdene deles inn, og hvor mange ledere trenger bedriften?

Prøv å plassere de ulike funksjonene i organisasjonskartet ovenfor.

Behov for struktur

Hvor mange ansvarsområder er det naturlig å dele inn i? Dette vil variere både med størrelsen på bedriften og hvilken type bedrift det er.

Er bedriften så liten at det kun er behov for en daglig leder, eller er det behov for mellomledere? Hvor mange nivåer av ledere bør bedriften ha? Her må dere ta en avveiing mellom lang vei opp til toppleder mot stort for den enkelte leder.

I større bedrifter kan støttefunksjoner, som for eksempel regnskap, være lurt å ha som stab.

Verktøy for å tegne organisasjonskart

For å lage enkle organisasjonskart kan man bruke tegnefunksjonene i en tekstbehandler eller et presentasjonsverktøy. Det vil være mulig i enkle tegneprogrammer som Google Tegninger eller draw.io. Begge disse alternativene er gratis og kan brukes direkte i nettleseren.

Ofte vil det være mer hensiktsmessig å bruke et verktøy som er utviklet for å lage organisasjonskart. Microsoft Visio er et slik verktøy, men da må du kjøpe lisens. Med dette verktøyet kan du lage alt fra plantegninger av hus til organisasjonskart. Grensesnittet ligner på andre Office-programmer. Ønsker du derimot å ta i bruk gratis programvare, kan Pencil være et alternativ.

Verktøy for å tegne organisasjonskart

Google Tegninger

Draw.io

Microsoft Visio

Pencil

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen og Jan Frode Lindsø.
Sist faglig oppdatert 30.10.2019

Læringsressurser

Organisasjonskart og ansvarsfordeling