Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Priskalkyler - har du forstått begrepene?

Her kan du vise at du har forstått fagbegrepene som brukes i temaet priskalkyler

Utskrift fra en regnemaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1 - kostnader

 1. Forklar begrepet kostnad.
 2. Hva mener vi med direkte og indirekte kostnader? Bruk en guidet fjelltur eller en håndverkstjeneste som eksempel for å forklare hvilke direkte og indirekte kostnader som kan oppstå.

Oppgave 2 - prissetting

 1. Hvilke forhold må vi ta hensyn til når vi fastsetter pris?
 2. Hva kalles de tre ulike metodene for å fastsette pris?

Oppgave 3 - kalkyler

 1. Forklar hvordan du kalkulerer et produkt etter selvkostmetoden.
 2. Forklar begrepet dekningsbidrag.
 3. Forklar hvordan du kan bruke bidragsmetoden.
 4. I hvilke situasjoner er det hensiktsmessig å bruke bidragsmetoden?
 5. Forklar begrepet avanse.
 6. Hva er forskjellen på avanse og dekningsbidrag?
 7. Hva går påslagsmetoden ut på?
 8. Hva dekker påslaget i påslagsmetoden?
 9. Hva tror du er grunnen til at butikker ofte bruker påslagsmetoden når de fastsetter prisen?

Oppgave 4 - prisdifferensiering

 1. Hva menes med prisdifferensiering?
 2. Nevn eksempler på kriterier som bedrifter kan bruke i prisdifferensieringen.
 3. Hva er grunnene til at bedrifter prisdifferensierer?
CC BY-NC-SASkrevet av Steinar Madsen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Prissetting

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter