Hopp til innhold

Fagstoff

Verdier

Den norske velferdsstaten bygger på verdier som rettferdighet, likeverd og likestilling. Dette gjenspeiler seg i lovverket vårt. Som fagarbeider i helse- og oppvekstsektoren må du tenke over hvilke verdier som ligger til grunn for den jobben du skal utføre.
Familie på tur i skogen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En verdi er noe som er viktig og betyr mye. Vi snakker gjerne om to typer verdier, materielle verdier og åndelige verdier.

Materielle verdier

Materielle verdier er penger, klær, bil, hus og andre ting vi omgir oss med. Slike ting kan gi en person status og føre til at andre ser opp til vedkommende. Men en person som har mange penger, er ikke mer verdifull som menneske enn andre.

Åndelige verdier

Åndelige verdier er for eksempel god helse, trygghet, tillit, respekt og likeverd. Tillit og fortrolighet er nødvendig for å knytte vennskap og å få til gode samarbeid. Likeverd betyr at alle mennesker er like mye verdt.

Mennesker har ulike syn på hva som er gode verdier. For noen er et godt utseende eller en veltrent kropp det viktigste. Andre mener at omsorg for familien er viktigst. Vi velger aktiviteter ut fra de verdiene vi har. For mange unge er det viktig ikke å skille seg ut, og dette fører til stort kjøpepress. Mange er usikre, men de mener at de opplever trygghet og tilhørighet ved å ha de «rette» tingene.

De verdiene vi synes er viktigst, kan vi finne igjen i lovverket. For eksempel er retten til å bestemme over sitt eget liv en viktig verdi i samfunnet vårt. Derfor finner vi lovbestemmelser som sikrer at mennesker får mulighet til å si sin mening i saker som angår dem, som for eksempel

  • pasientrettighetsloven, som gir pasienter rett til å bestemme hvilket sykehus de vil behandles ved
  • barneloven, som gir barn over sju år rett til å si sin mening om hvor de vil bo når foreldrene flytter fra hverandre

Verdier er kulturavhengige. Det ser vi når mennesker fra ulike kulturer møtes, for eksempel når to mennesker blir kjærester og skal fungere sammen. Likevel er det noen verdier som er felles for flere kulturer. Respekten for eldre er eksempel på en verdi som vi kan finne i mange ulike kulturer.

Utfordringer til deg

  1. Hva er en verdi?
  2. Er materielle eller åndelige verdier viktigst? Diskuter i klassen. Vil svaret være det samme bestandig?
  3. Finn flere eksempler på verdier som er så viktige at de har preget lovverket.
  4. Les om normer. Hvilken sammenheng er det mellom verdier og normer?
CC BY-SASkrevet av Tove Bostad og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse