Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag en forklaringsvideo om fagstoff

Noen lærer av å lese, se gjennomgang på tavla, lytte til en lærer, diskutere eller se på filmeksempler. Nå skal du selv lære fagstoff ekstra godt gjennom å sette deg inn i det og presentere det for medelever. Lag en forklaringsvideo om et faglig tema på ditt utdanningsprogram.
Filmrull. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rammer for oppgaven

 • Lag en forklaringsvideo om et faglig tema på utdanningsprogrammet ditt.
 • Medelevene er målgruppen din.
 • Bruk fagbegreper.
 • Bruk en visuell stil som innbyr til læring og treffer målgruppa.
 • Filmen skal vare mellom 3–5 minutter.
 • Filmen skal bestå av minst tre medietyper, for eksempel tale, tekst og bilde.
 • Oppgi kilder du har brukt til å hente inn informasjon.
 • Størstedelen av visuelt materiale som foto, grafisk design og video skal være produsert av deg.
 • Det skal tydelig fremgå hva du har produsert og hva som er produsert av andre.
 • Skriv et notat om foreberedelsesdelen, produksjonen og sluttproduktet ditt, eller fortell om dette som en del av presentasjonen.

Forberedelse

Start med å se på minst tre ulike forklaringsvideoer på nett. Hva er gode kvaliteter ved disse, og er det noe som ikke er optimalt? Hvilke medietyper brukes, og hvordan er videoene bygd opp? Noter ned.

Sett deg inn i ditt tema, lær deg fagstoffet og planlegg hvordan du kan lage en forklaringsvideo om dette. Hva må være med, og hva er mindre viktig? Hvordan skal du introdusere temaet? Hvordan kan du produsere det aller meste selv? Noter ned kilder og informasjon.

Produksjon

Gjør opptak, utform visuelt materiale, vær nøye med at du får gode lydopptak. Rediger og sett sammen, legg på vignett. Filmen skal være i breddeformat.

Test og sjekk produksjonen din på andre før du leverer fra deg. Be dem gi tilbakemelding på utforming, tempo, lyd og læringsutbytte.

Noen tips når du skal lage forklaringsvideo

 • Kommuniser tydelig, ha god lesbarhet på tekst og ha ren og klar lyd.
 • Vær engasjert når du snakker, ikke les fra manus.
 • Bruk visuelle elementer som bilder, grafisk design og video.
 • Ikke ha for mye informasjon i ruta på en gang.
 • Hvis du skal gjøre skjermopptak, er OBS studio et godt alternativ. Det er et åpent, gratis verktøy uten reklame.

Temaforslag

Nettvett

Personvern

Datasikkerhet

Algoritmer

Programmering

Universell utforming

Bærekraft innen IT

Beskriv og forklar en sentral datakomponent

Teknikk med speilreflekskamera

Hvordan gjøre lydopptak

Sentrale verktøy i programvare

Sette opp databaser

Mediepåvirkning

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Tverrfaglige prosjekter – Informasjonsteknologi og medieproduksjon