Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon

Kommunikasjon er kontakt og utveksling av informasjon. For å få til god kommunikasjon må vi samarbeide.

Hva forteller videoen fra dramaserien SKAM om kommunikasjon? Diskuter med en medelev eller skriv ned stikkord for deg selv.

Kommunikasjon er samarbeid

Alle mennesker har behov for kontakt med andre og for å dele tanker, erfaringer, følelser og ønsker. Denne kontakten og utveksling av informasjon kaller vi kommunikasjon. Ordet kommer fra latin communicare, som betyr "å dele med andre, å gjøre felles".

Når vi skal beskrive en kommunikasjonssituasjon, bruker vi blant annet begrepene sender, mottaker og budskap. Sender og mottaker er deltakerne i kommunikasjonen, og budskapet er det sender prøver å formidle. For å sikre at budskapet blir oppfatta likt, må sender og mottaker samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre rett.

Kommunikasjon med og uten ord

Når vi bruker ord for å uttrykke oss, snakker vi om verbal kommunikasjon. (Verb betyr ”ord” på latin). Men også blikk, ansiktsuttrykk og bevegelser kan tale. Kroppsspråket vårt er et eksempel på ikke-verbal kommunikasjon, det vil si kommunikasjon ved hjelp av andre tegn og signaler enn ord.

Kroppsspråket røper hva vi føler og tenker. Det kan understreke hva vi sier med ord, eller det kan avsløre at vi kanskje ikke er helt ærlige. Et ”Hyggelig å hilse på deg!” blir lite troverdig dersom håndtrykket vårt er slapt og blikkontakten og oppmerksomheten vår omtrent lik null. Når ord og kroppsspråk ikke stemmer overens, snakker vi om dobbeltkommunikasjon.

Enveis- og toveiskommunikasjon

Når vi forteller eller skriver noe, ønsker vi oss en reaksjon fra mottakeren. Svaret vi får, kaller vi for tilbakemelding eller respons. I samtaler og diskusjoner får vi personlig og direkte tilbakemelding. Da snakker vi om toveiskommunikasjon.

Det er ikke alltid mulig med en slik direkte kontakt mellom sender og mottaker. Når et kleskonsern gjennomfører en reklamekampanje, vet senderen ikke hvordan hver enkelt mottaker reagerer på kampanjen. Dersom salget øker i etterkant av kampanjen, kan senderen selvsagt slutte seg til at budskapet har nådd fram, men denne tilbakemeldinga er ikke direkte. Når det ikke fins noen direkte, personlig kontakt mellom sender og mottaker, snakker vi om enveiskommunikasjon.

Kommunikasjonsformer

Måten vi kommuniserer på og hvilke kanaler vi kommuniserer gjennom, er i stadig forandring. Vi kaller det for kommunikasjonsformer.

  • Personlig kommunikasjon er toveiskommunikasjon mellom to eller få personer, der deltakerne møtes ansikt til ansikt. Kommunikasjonen er privat og preget av direkte tilbakemeldinger.
  • Personlig mediert kommunikasjon er en blanding av privat og offentlig kommunikasjon ved hjelp av teknologiske medier. Deltakerne skifter på å være sendere og mottakere.

  • Massekommunikasjon er kommunikasjon der én sender formidler et budskap til mange mottakere samtidig gjennom et medium. Avsenderen er profesjonell, og mottakerne har begrenset mulighet til å gi tilbakemelding.
CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 01.11.2022

Læringsressurser

Kommunikasjon