Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet Historiefortelling og dramaturgi

Hvor godt forstår du historiefortelling, dramaturgi og interaktivitet?

Ordsky med ord knytta til dramaturgi. Illustrasjon.

Har du forstått?

Kan du svare ja på alle spørsmålene nedenfor, har du veldig god greie på hva historiefortelling og dramaturgi betyr i mediefag, og kan bruke dramaturgi i arbeidet med egne produksjoner.

  • Jeg vet hva en fortelling er.
  • Jeg kjenner til ulike dramaturgiske modeller.
  • Jeg kan bruke dramaturgi i en produksjon.
  • Jeg kan forklare og gjenkjenne Hollywood-modellen.
  • Jeg kan vurdere dramaturgien i en produksjon.
  • Jeg kjenner til APUS-modellen.
  • Jeg kan bruke APUS-modellen i egen produksjon.
  • Jeg kan kjenne igjen episodisk dramaturgi.
  • Jeg forstår hva interaktivitet er.
  • Jeg kan vurdere struktur og fremdrift i en interaktiv fortelling.

NØKKELORD

Sist faglig oppdatert 13.11.2019
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Historiefortelling og dramaturgi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs