Hopp til innhold

Fagstoff

Bildekomposisjon i film

Tenk fotografering når du filmer! Plasser det viktigste elementet i det gylne snitt. La gjerne linjene i bildet peke mot hovedmotivet. Ha alltid luft i blikkretningen og luft i bevegelsesretningen.

Denne videoen er laget av elevbedriften Røver UB ved Elvebakken videregående skole på bestilling fra NDLA.

Vær bevisst når du filmer

Når du fotograferer eller filmer, er det viktig å tenke på hvor du plasserer de ulike karakterene eller objektene i bildet. Måten objektene plasseres på, kan blant annet formidle harmoni eller disharmoni, maktforhold eller karakterens forhold til omverdenen. Det finnes flere grunnleggende regler for komposisjon av bilder.

Det gylne snitt

Den klassiske måten å komponere et bilde på, er det såkalte gylne snitt. Helt fra antikken ble dette prinsippet brukt til å skape harmoni i bilde. En røff tilpasning til dette prinsippet er å dele inn bildet i tre deler, horisontalt og vertikalt. Plasser så hovedmotivet i et av disse krysningspunktene.

Luft i blikkretningen

Husk alltid å ha luft i blikkretningen. I et intervju er det viktig at intervjuobjektet er plassert slik at han eller hun har luft i blikkretningen. Dersom en person plasseres mot bildekanten, gir dette et disharmonisk uttrykk. Vedkommende er «trengt opp mot veggen».

Luft i bevegelsesretningen

Du bør også ha luft i den retningen objektet beveger seg i. Da får vi en opplevelse av fart inn i bildet og ikke ut av bildet.

Dybde i bildet

Spesielt ved totalbilder er det viktig at bildet ditt ikke virker flatt. Da må du forestille deg bildet som tredimensjonalt. Tar du med en blomst eller noen gresstrå i forgrunnen, samtidig som du får med landskapet i bakgrunnen, skaper du dybde i bildet.

Linjer i bildet

Tenk også over linjene i bildet. Spesielt interessant blir det dersom linjene peker mot hovedmotivet. Filmskaperen Roy Andersen bruker mange totalbilder i filmene sine. I Songar frå andre etasje (2000) og Du levande (2007) bruker han dybde og linjer i bildet som aktive fortellerelementer.

Dybdeskarphet

Dersom du ønsker å framheve en karakter i forgrunnen, og ønsker at andre elementer i bildet skal være uskarpe i bakgrunnen, kan du fokusere på karakteren og bruke stor blenderåpning. Dersom du derimot ønsker at både forgrunn og bakgrunn skal være like tydelige, kan du bruke liten blenderåpning.

CC BY-SASkrevet av Sissel Stokkedal.
Sist faglig oppdatert 06.09.2022

Læringsressurser

Videoproduksjon