Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet video

Her kan du sjekke din forståelse av emnet video. Har du fått med deg alt?

Har du forstått?

Kan du svare ja på alle spørsmålene nedenfor, har du god greie på hvordan du kan produsere video og bruke og vedlikeholde produksjonsutstyr.

  • Du kan gjenkjenne og bruke virkemidler og fortelleteknikk i videoproduksjon.
  • Du er kjent med kameraet.
  • Du vet hvordan du tar vare på kameraet.
  • Du har lært fagbegreper om kameraets bevegelser, utsnitt og perspektiv.
  • Du kan redigere videofiler i et egnet redigeringsprogram og er bevisst hvordan klippestilen påvirker ditt ferdige resultat.
  • Du kan forklare hva som menes med synopsis, storyboard og filmmanus.

Fagbegreper

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 11.12.2019

Læringsressurser

Videoproduksjon