Hopp til innhold

Fagstoff

Persondata i det digitale markedet

Persondata er opplysninger som kan identifisere eller knyttes til deg. I det digitale markedet betaler du ikke alltid med penger. Ofte betaler du for en tjeneste med de digitale sporene du etterlater deg.
Hånd som trykker en knapp for navigasjon på nett. Grafisk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Persondata

Persondata er opplysninger som kan identifisere eller knyttes til deg. De kan bygges opp av de digitale sporene du legger igjen når du surfer, klikker, fyller ut brukerprofiler, knytter deg til venner, skriver tekstmeldinger og poster bilder.

Mange mediebrukere reflekterer ikke over at de er i et marked når de er aktive på internett, og mange samtykker til bruk av egne data uten å tenke over konsekvensene.

Det digitale markedet

Digitale aktiviteter på internett tar deg altså til digitale markeder. Markeder er steder kjøpere og selgere møtes for å utveksle tjenester og verdier, og i det digitale markedet har dine personlige data en egenverdi. Du må derfor ikke alltid bruke penger når du bruker tjenester, du betaler med dine digitale data.

Persondata som betalingsmiddel

Mediebruken din, altså aktivitetene dine på nett, er verdifulle for produsenter og tjenesteleverandører i digitale markeder, og persondata regnes for å være betalingsmiddel og en verdifull råvare i det digitale markedet. I mange tilfeller får du «gratis» tilgang til tjenester i bytte mot dine persondata. Disse dataene kan benyttes til å videreutvikle forslag eller produkter til deg, eller selges videre på annonsebørser til høystbydende.

Slik blir persondataene dine brukt

Digitale produsenter, tjenesteleverandører og markedsførere kan bruke persondataene dine på ulike måter, for eksempel:

  • De brukes til å forbedre produkter og tjenester. På den måten bidrar dine data inn i produksjonsprosesser, og du blir en form for medprodusent.
  • De selges videre som en råvare til bruk for andre aktører og andre formål.
  • Persondataene dine fra ulike tjenester settes sammen og blir brukt til å bygge opp en profil om deg over tid.
  • Persondataene blir brukt til å skreddersy markedsføring mot deg, eller de tolkes av algoritmer som prøver å påvirke dine valg på ulike måter.

Svarer du "ja" på cookies?

Hver gang du krysser av "ja" på cookies og brukervilkår på nye nettsteder og tjenester, tar du på deg ansvaret for de betingelsene leverandørene har satt.

Spilleregler i det digitale markedet

Det nye europeiske personverndirektivet (GDPR) stiller krav om at du som forbruker skal gi aktivt samtykke til lagring, bruk og sletting av egne persondata. Digitale tjenesteleverandører har dessuten ansvar for å informere deg om hva slags data de samler inn om deg, og hvordan de bruker dem.

Det betyr at hovedansvaret for dine persondata blir lagt til deg som forbruker. Før du kan begynne å bruke en digital tjeneste, blir du bedt om å krysse av for at du har lest og samtykket til brukervilkårene. Det du samtykker i ved å krysse av, er hvilke data tjenesteleverandøren kan samle inn om deg, og hvordan de kan brukes videre.

Kilder

Vil du lese mer? Artikkelen er laget med grunnlag i følgende kilder:

Kjørstad, I., Rosenberg, T.G., Storm-Mathisen, A. & Slettemeås, D. 2017. Barn og internettilkoplede leker og teknologier – IoT. Oppdragsrapport 3- 2017. Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/5351


Datatilsynet (2015). Det store datakappløpet. Rapport om hvordan kommersiell bruk av personopplysninger utfordrer personvernet. https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/dokumenter-pdfer-skjema-ol/rettigheter-og-plikter/rapporter/kommersialisering-norsk-endelig.pdf

CC BY-SASkrevet av Ardis Storm-Mathisen og Dag Slettemeås.
Sist faglig oppdatert 16.10.2019

Læringsressurser

Kritisk mediekompetanse