Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Metaunivers – en drøm om verdensherredømme?

Jobb i små grupper og utforsk idéene bak Facebooks lansering av Metaverse. Dere skal også drøfte positive og negative sider ved slike innovative og globale kommunikasjonsplattformer.
Bilde av en mann i mørk bukse og genser som snakker med en digital avatar av seg selv. Avataren har skjellettkostyme. I bakgrunnen ser vi en futuristisk peis og et naturlandskap med fjell og vann.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Hva er Metaverse?

Siden (metauniverset på norsk) fremdeles er på idéstadiet, kan det være vanskelig å forstå hva det egentlig dreier seg om. For å få innsikt i dette skal dere i fellesskap studere tre ulike kilder:

Oppgave 2: Lag en presentasjon for klassen

Sammenlign det dere har funnet ut om hva Metaverse er, og lag en kort presentasjon for resten av klassen.

Etter hver presentasjon skal klassen få mulighet til å stille tre spørsmål til innholdet.

Oppgave 3: En fantastisk mulighet eller en trussel?

Metaverse lanseres som et teknologiske , en ny kommunikasjonsplattform der virkelighet og smelter sammen. Men hvilke konsekvenser kan en slik utvikling få?

Diskuter hvordan produksjon og distribusjon av informasjon i metauniverset kan bli styrt og kontrollert av ulike interesser.

Hver gruppe skal formulere en kort problemstilling til debatt i klassen. Dere skal formulere problemstillingen i én setning. Skriv setningen på tavlen eller bruk Samtavla som verktøy.

Kjør debatt i klassen. Husk å argumentere for meningene dine på en faglig måte ut fra det du vet om globale teknologiselskaper og .

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.12.2021

Læringsressurser

Kritisk mediekompetanse