Hopp til innhold

Fagstoff

Ungdom og globale plattformer

Unge i dag har vokst opp i en globalisert medievirkelighet der de potensielt kan velge bort alt norsk innhold. Det er en utfordring for norsk medieindustri.
Foto av ei hånd som holder en smarttelefon. På skjermen er det bilde av en jente som har logoer fra ulike sosiale medier i en tankeboble over hodet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ungdom + globale plattformer = sant

Dagens ungdom er sosiale, globale og digitale – i større grad enn andre grupper i det norske samfunnet. De har som skiller seg fra alle andre, barn som voksne.

Som ungdom tilhører du de globale innfødte, en generasjon som har vokst opp i en mediekultur dominert av globale plattformer som Facebook, Spotify og Netflix. Du er del av den første generasjonen som potensielt kan velge bort alt norsk innhold.

Mediebransjen i Norge frykter at din generasjon ikke kommer til å bli som foreldrene sine. Dere er de første som tar i bruk nye medieteknologier, og dere er de første til å forlate etablerte medieformer. Det siste ser vi tydelig når det gjelder bruk av Facebook, der tendensen er at de unge i den vestlige verden forlater den globale plattformen.

Dette får konsekvenser for både deg, de norske mediene og styringen av i Norge.

Tenk over

Er du enig i den beskrivelsen som blir gitt av unges medievaner? Kom med eksempler som underbygger denne beskrivelsen.

Diskuter i klassen i hvilken grad de eldre generasjonene tar etter ungdommens medievaner.

Kampen om de unge

For unge er et særlig attraktivt innhold. Underholdningen er viktig som identitetsbygger og generasjonsmarkør i en ungdomstid som former ungdommene som mennesker. Underholdningen topper , og konkurransen mellom medieaktørene er stor både nasjonalt og globalt.

Rekk opp hånda de av dere som har sett

  • Førstegangstjenesten

  • Ex on the Beach

  • Kompani Lauritzen

  • Paradise Hotel

  • The Breakfast Club

  • Beverly Hills 90210

  • Gossip Girl

  • Skam

  • Genera+ion

  • Young Royals

Egenprodusert plattforminnhold er populært

Som ungdom konsumerer du ikke bare underholdning fra de store medieaktørene. Du konsumerer også underholdning som du selv finner, innhold som er laget av influensere, innholdsskapere, gamere og andre som opererer på tvers av ulike plattformer.

Mange av de norske mediene har derfor lagt opp en strategi hvor de prøver å produsere innovativt innhold som appellerer til unge, og gjør det tilgjengelig der de unge ønsker å finne det.

Økt konkurranse om tid og penger

Den norske mediebransjen sier selv at konkurransen har endret seg fra et NM til et VM. I dag konkurrerer de med alle, og det blir Davids kamp mot Goliat – både når det gjelder produksjon og tilgjengeliggjøring av innhold, og når det gjelder inntekter.

Selv om den norske mediebransjen hadde klart å tilby verdens beste innhold, hadde det vært fare for at få hadde oppdaget det. Dessuten taper den norske mediebransjen store annonseinntekter til teknologigigantene Alphabet (tidligere Google) og Meta (tidligere Facebook).

Konkurransevilkårene har endret seg, og det kommer tydelig fram ved at de globale aktørene i liten grad må betale skatt i Norge. Dette har gjort at den norske mediebransjen er tvunget til å endre sine egne forretningsmodeller for å prøve å holde følge.

Svekket journalistikk og tilgang på informasjon

Selv om den digitale utviklingen har gjort det enklere for deg og meg å ytre oss og få tilgang til informasjon, frykter medieforskerne at informasjonsfriheten vår, kvaliteten på journalistikken og de demokratiske funksjonene i det norske samfunnet blir svekket av utviklingen.

Drivkraften her er svekkelsen av økonomien til de . Medieforskerne frykter også at det kan oppstå informasjonskløfter i det norske samfunnet mellom de som er informert, og de som ikke søker informasjon.

Tenk over

Medieutviklingen stiller større krav til .

Hvordan kan du være en aktiv og bevisst mediebruker?

Kilder

Aalen, I. & Iversen, M.H. (2021). Sosiale medier. Fagbokforlaget.

Kalsnes, B. & Pettersen, L. (2019). Algoritmer, analysedata og automatisering i det digitale medielandskapet – en avkledningsmanøver. Norsk medietidsskrift, 26(01), 1–10.

Karlsen, R., Enjolras, B., Ihlebæk, K., Beyer, A., Steen-Johnsen, K. & Sundet, V. S. (2021). Digitalisering og medienes samfunnsrolle. Hovedfunn fra prosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach. Institutt for samfunnsforskning. https://hdl.handle.net/11250/2781427

NOU 2017: 7. (2017). Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-7/id2541723/

Sundet, V. S. (2021, 23. november). Hvordan skal NRK engasjere et ungt publikum? Unge som "innfødte" i en global mediekultur. Innlegg presentert for Kringkastingsrådet, Oslo.

Sundet, V. S. og Lüders, M. (2021, 26. august). Unge som innfødte i en global mediekultur? Innlegg presentert ved Medietrender Ung 2021, Oslo.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 20.12.2021

Læringsressurser

Kritisk mediekompetanse