Hopp til innhold

Fagstoff

Mediesjangre og medieteksters funksjon

Dagens medievirkelighet består av et mangfold av ulike medieaktører og mediesjangre. Når du skal produsere og analysere ulike medieuttrykk, kan du ta utgangspunkt i sjangertrekk og funksjon. Medieuttrykk kan deles inn i ulike kategorier etter hva slags funksjon og formål stoffet har.
Cinemagraph av to hender og en mobil. Den høyre tommelen skroller på mobilen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mediesjangre

En mediesjanger er en viss type medietekst som bygger på en sosial konvensjon, en slags avtale mellom avsender og mottaker. Når vi skal bestemme hvilken sjanger et medieuttrykk tilhører, tar vi derfor utgangspunkt i noen kjennetegn, eller sjangertrekk. Det kan dreie seg om

  • innhold eller tematikk

  • spesielle trekk ved formgivning og komposisjon

  • relasjon til virkeligheten

  • formål med medieuttrykket

Les mer i artikkelen "Hva er en sjanger?"

Medieteksters funksjon

Medieuttrykk har ulike funksjoner i samfunnet. De kan opplyse, vri på sannheter og få folk til å mene og handle. De kan bevege oss enkeltvis, og de kan også føre til endringer i samfunnet. Medieuttrykk kan deles inn i kategorier etter hvilken funksjon stoffet har.

Journalistikk

Journalistikk består av medieuttrykk som er fakta- og opplysningsorientert, som for eksempel nyhetssaker, aktualitetsstoff og kommentarer.

Hensikten med medieuttrykk innenfor journalistikk er å formidle informasjon som gjør at folk kan delta i samfunnsdebatten og ta bevisste valg. Journalistikken er dessuten viktig for å avsløre maktmisbruk og kritikkverdige forhold hos myndighetene.

Et eksempel på en nyhetssak er artikkelen "Politiet åpner etterforskning av stortings­politikere og pendlerleiligheter" på E24.

Les mer i artikkelen "Journalistiske sjangre".

Kommunikasjonsarbeid

Kommunikasjonsarbeid er planlagt kommunikasjon der lojaliteten ligger hos en oppdragsgiver. Formålet med medieuttrykk innenfor kommunikasjonsarbeid er å formidle informasjon eller bidra til å forme mottakernes holdninger. Den planlagte kommunikasjonen skal sikre omdømmet og interessene til virksomheten.

Kommunikasjonen produseres i ulike sjangre og formater. Informasjonstiltak innenfor kommunikasjonsarbeid kan for eksempel være pressekonferanser, pressemeldinger og holdningskampanjer.

Eksempler på informasjonstiltak innen kommunikasjonsarbeid:

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon omfatter all kommunikasjon mellom bedrift og kunde som har som formål å styrke salg og inntjening i en bedrift. Hensikten med medieuttrykk innenfor markedskommunikasjon kan være å skape tillit og kjennskap til produkt og virksomhet, informere om produktegenskaper og motivere til kjøp.

Reklameplakater på buss og trikk, annonser i aviser og sosiale medier og reklamefilmer i ulike formater er eksempler på medieinnhold innenfor markedskommunikasjon.

Et eksempel på markedskommunikasjon ser du i TexMex-reklamefilmen om ostebakte tacoskjell fra Rema 1000.

Underholdning

Underholdning er medieinnhold som først og fremst har som formål å gi publikum en emosjonell opplevelse. Underholdning består av et bredt spekter av medieuttrykk som er humoristiske, spennende eller estetisk tiltalende. Underholdningsbransjen består av mange ulike aktører.

Et eksempel på underholdning er virkelighetsserien GYM på NRK.


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen, Albertine Aaberge, Ragna Marie Tørdal og Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 24.01.2022

Læringsressurser

Kritisk mediekompetanse