Hopp til innhold

Fagstoff

Dialog i kreative prosesser

Hvordan kan dialog hjelpe oss i kreative prosesser? Vi følger fire studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) gjennom et samarbeid. Oppdraget er å designe en kniv.

Felles mål

Gruppa må avklare rammene og bli enig om hva som er målet med prosjektet. Hvordan vil dere jobbe sammen for å få dette til?

Start med å formulere en tydelig problemstilling. Stopp opp og vurder prosessen og resultatene dere oppnår underveis. Husk at kunnskap, ferdigheter og erfaring gjør at vi lettere ser nye muligheter. Sammen blir vi mer kreative.

Dialog i gruppearbeid

Tegn og forklar. Bilder er et godt verktøy til å få fram hva du tenker. Når vi er åpne og nysgjerrige, er det lettere å få til aktiv og inkluderende dialog. Evne til å lytte, stille spørsmål og motivere hverandre er viktige egenskaper. Det er avgjørende for samarbeidet at vi kommuniserer med hverandre på en god måte, og at alle gruppemedlemmene er trygge på hverandre.

Ferdigheter som er viktige i dialog:

  • Pass på at hele gruppa blir involvert.
  • Lytt aktivt.
  • Vær nysgjerrig og still åpne spørsmål.
  • Vis at du setter pris på de andres bidrag.
  • Bygg på andres tanker og ideer.
  • Avklar hva du mener, og argumenter konstruktivt.

Kilder:

Olsen G.D. (2005). Kreativitet og kreative prosesser sett i et kommunikasjons og dialogperspektiv. Hentet 23. september 2019 fra https://www.duo.uio.no/handle/10852/30711

Spurkeland, J. (2017). Relasjonsledelse. Oslo: Jan Spurkeland og Tano Aschehoug

Relatert innhold

Er noen mer kreative enn andre? Alle er kreative, og det at du selv tror på egen mestring, er helt avgjørende for din kreativitet.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 04.06.2020

Læringsressurser

Læring i mediefag