Hopp til innhold

Fagstoff

Selvstendig arbeid med reelle datasett

Læreplanen i R1 sier du skal "planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til naturvitenskapelige temaer og forhold og analysere og presentere funn".

Finn dataene selv

I vanlige oppgaver er data du skal bruke, vanligvis oppgitt i oppgaveteksten. Her er det meningen at du selv skal finne fram til data du kan analysere.

Aktuelle temaer

Du kan for eksempel jobbe med temaer som

  • temperaturmålinger

  • målinger av vannstand

  • antall individer av en art på et bestemt sted over tid

  • energibruken i Norge

  • posisjonen til en sykkel som triller ned en bakke eller en barbiedukke som hopper i strikk

  • sammenhengen mellom strøm og spenning når ulike elektriske komponenter kobles til en spenningskilde

Hvor finner jeg data?

I noen av forslagene over kan du gjøre målinger selv. Ellers finner du data om det meste på nettsidene til Statistisk sentralbyrå (ssb.no) (SSB). Andre sider du kan finne tall og statistikk på, er

Hva gjør jeg med dataene?

En mann og en kvinne i hvite frakker foran tusjtavle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I hovedemnet "Funksjonsanalyse og modellering" viser vi hvordan du kan modellere data ved hjelp av funksjoner som så kan analyseres blant annet ved hjelp av den deriverte. Vi har stort sett brukt GeoGebra til denne analysen. Tips: Når du skal importere tall inn i GeoGebra og har tallene i et vanlig regneark, kan du kopiere tallene og lime dem rett inn i regnearkdelen i GeoGebra.

En annen måte å analysere data på er å gjøre statistisk analyse. På sida Behandling av store datamengder i Python (ndla.no) er det beskrevet hvordan du velger ut tall fra statistikkbanken med mediebruk i Norge som eksempel, og hvordan du kan bruke Python til å analysere dataene.

Resultatene av analysene dine vil typisk være grafiske framstillinger og konklusjoner du har trukket på grunnlag av analysene din. På sida Metoder i utforskning (ndla.no) i NDLAs verktøykasse kan du lese mer om hvordan du kan gjøre egne undersøkelser og behandle og presentere statistikk. Læreren din vil kanskje også legge noen føringer for hvordan resultatene skal presenteres.

Kilde

Utdanningsdirektoratet (2021). Kompetansemål og vurdering. Kompetansemål etter matematikk R1. Læreplan i matematikk for realfag (matematikk R) (MAT03-02). https://www.udir.no/lk20/mat03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv293

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 08.06.2021

Læringsressurser

Arbeid med datasett