Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Test med væsketrykk

Når vi jobber med trykk i rør og rørsystemer, må vi tenke sikkerhet før, under og etterpå. Jobben skal planlegges og utføres på en riktig og sikker måte.

Sammenkobling av rør og rørsystem

Når vi kobler sammen rør, ventiler, manifolder og annet utstyr til et system, skal vi alltid gjøre det slik som fabrikanten beskriver.

  • Hurtigkoblinger er lette å bruke, men de skal opereres riktig slik at de ikke blir skadet.

  • Gjengekoblinger skal være rene og skadefrie.

  • Dersom du møter motstand under sammenskruing, må du stoppe og justere slik at gjengene ligger riktig i forhold til hverandre.

  • Slanger skal være rene og skadefrie.

Når alt er skrudd sammen og sjekket, skal det kobles opp til en testpumpe.

Sikker jobb-analyse før testen

Dersom det er en ukjent operasjon eller nye personer på jobb eller lærlinger til stede, er det anbefalt å gjennomføre en før testingen.

Det skal være utarbeidet en testpakke med dokumentasjon som beskriver trykk, holdetid, krav for godkjenning av test, avblødningsprosedyre og nødvendige sjekklister. I gjennomgangen av arbeidsoppdraget er det viktig å sammenligne koblingsplan med faktiske koblinger. Da er det lettere å oppdage feilkoblinger.

Sjekk at alle koblinger er riktig utført.

Midlertidige slanger og rørkoblinger (1502 iron, chicksan, Weco og lignende) må sikres med sikringswire eller sikringsstropp over alle koblingspunkt før testen.

Det er alltid anbefalt å sperre av området der testen skal utføres slik at ingen skades dersom rørsystemet ødelegges under testen.

Det trykksatte systemet skal ha en barriere mot for høyt trykk. Det er ofte en sikkerhetsventil på pumpen som utløses på verdien for maksimalt trykk for systemet.

Trykktestpumpen

Testing av rørsystemet

Når testen skal starte, er det viktig at rørsystemet er tomt først. Det er fordi gass eller feil type væske i røret kan føre til fare under testen.

Bruk vann eller vann tilsatt hvis det er fare for isdannelse.

Røret skal fylles med vann fra det laveste punktet i systemet. I systemets høyeste punkt skal det være montert en ventil som står åpen til friluft slik at lufta slipper ut av rørsystemet. Dersom systemet ligger flatt, må det bygges inn et høyt punkt eller settes en ventil i øvre side av rørsystemet lengst bort fra fyllingspunktet. I midlertidige rør som er koblet sammen på dekk, kan rørene vippes opp på en pall i en ende.

Når røret er fylt, stenges ventilen i øvre punkt, og testen kan starte.

  • Først skal systemet testes til et lavt trykk som skal holdes i 5 minutter. Det skal ikke være synlige tegn på lekkasjer.

  • Når lavtrykkstesten er godkjent, økes trykket til det høyeste testtrykket. Det skal holdes i minst 10 minutter.

Når du skal blø av testtrykket, må du sikre området og åpne avblødningsventilen forsiktig. Vær oppmerksom på tilbakeslagsventiler i systemet, de vil ikke slippe trykket ned. Dersom det er tilbakeslagsventil i systemet, må trykket slippes ut på motsatt side av ventilen.

Dersom testvannet er forurenset, skal det ledes tilbake til tank eller til lukket dren.

Fjern sperringer, og rydd området.

Verifisering

Når rørsystemet er ferdig testet og satt tilbake slik at det er klart til operativ drift, er det viktig at ventilposisjoner verifiseres først. Det gjøres med et verifiseringsskjema som beskriver hvilke ventiler som skal stå i åpen posisjon, og hvilke som skal være stengt.

Nå er systemet klart for bruk.

Til ettertanke

Se videoen som viser test av ett rør. Vurder gjennomføringen og sikkerheten. Hva er bra, og hva kan forbedres?

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 27.05.2021

Læringsressurser

Trykk- og lekkasjetesting