Hopp til innhold

Fagstoff

Trykk- eller lekkasjetest?

Både permanente og midlertidige rørsystem skal testes. Trykktesting gjelder for nye og modifiserte rørsystemer, og lekkasjetesting brukes i vanlig drift.
Rødmalte rør mot betongvegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Risiko

Det er alltid en viss risiko i forbindelse med bruk av trykk. Dersom utstyret som testes blir ødelagt, utløses en voldsom energi som kan skade personer i nærheten. Dersom testen ikke gjennomføres riktig, kan vi få lekkasje når systemet settes i drift. Derfor er det viktig at vi vet hva vi holder på med, hvorfor vi gjør det, og hvordan vi gjør det.

Så sant det er mulig, bruker vi vann til testene fordi vann ikke kan komprimeres like mye som gass. Det betyr at energien blir raskere frigjort om vi får et brudd under testen.

Hva er trykktesting og lekkasjetesting?

Trykktest er en bekreftelse på at rørene og koblingene mellom rør, ventiler og manifolder holder tett. Trykktest av rørsystemer skal utføres når de er nye, reparert eller har fått nye komponenter. Noen systemer skal også testes jevnlig eller årlig i henhold til krav for systemene.

Når vi trykktester et rørsystem, skal det testes til en verdi i forhold til designtrykket for systemet. Det er vanlig å trykkteste opp til 1,5 ganger designtrykk, men det er ikke en fast regel, derfor må vi sjekke designmanualen for systemet før vi tester. Trykktest av rørsystemer skal utføres når de er nye, reparert eller har fått nye komponenter. Noen systemer skal også testes jevnlig eller årlig i henhold til krav for systemene.

Lekkasjetest brukes når vi kobler opp midlertidige rørsystemer som skal brukes en kortere periode, og for å teste status etter at vi har koblet fra og tilbake noe av rørsystemet. Hver gang vi kobler utstyr til brønnen, skal det lekkasjetestes før vi kan starte operasjonen vår.

Panel til trykktestpumpe. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi bruker lekkasjetesting blant annet når vi kobler oss opp på brønnen med service-utstyr som BOP, sluser og rør, og når vi lager midlertidige rør og manifolder på dekk for å pumpe væske inn i brønnen.

I en lekkasjetest skal første trinn alltid være en lavtrykktest. Det er fordi den kan avsløre lekkasjer som ikke "reparerer seg selv" med hjelp av trykket. Da får vi en bekreftelse på at systemet holder tett både ved høye og lave trykk. Etter lavtrykkstesten skal systemet testes til den høye verdien. Dersom rørsystemet skal brukes på brønnen, skal det testes til 1,5 ganger maksimalt forventet .

Trykktest utføres ved nybygg og etter vedlikehold på konstruksjonen eller endringer i systemet.

Lekkasjetest skal utføres før et system skal settes i drift, og etter at det har vært åpnet og skal settes i drift igjen.

Samarbeid for Sikkerhet har utarbeidet retningslinjer for å synligjøre flere detaljer om testing. Det er leverandøren/eieren av utstyret som skal holde detaljprosedyrer for hver enkelt type rør eller system som skal testes. I testprosedyren skal det opplyses om trykklasse, designtrykkverdi og maksimalt arbeidstrykk for utstyret. Prosedyren skal også beskrive testutstyr, testtrykk og hvordan og hvor lenge testen skal utføres.

I tillegg skal sikring av området, isolering av utstyret og avblødning etter testen omtales.

Samarbeid for Sikkerhet: Trykk- og lekkasjetesting. SfS Anbefaling 028N/2016

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Trykk- og lekkasjetesting