Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ulike priskalkyler

Her kan du øve deg på å sette opp ulike typer priskalkyler i et regneark.

Oppgave 1 – selvkostkalkyle

Et vareparti på 150 kg har en innkjøpspris på 18 850 kroner uten merverdiavgift. Bedriften som kjøper partiet, betaler i tillegg 1 650 kroner i andre direkte innkjøpskostnader. De indirekte kostnadene er på 35 prosent, fortjenesten er 25 prosent, og merverdiavgiften er 25 prosent.

Sett opp en selvkostkalkyle i et regneark, og beregn disse størrelsene i kroner per kilo:

 1. inntakskost
 2. indirekte kostnader
 3. fortjeneste
 4. merverdiavgift
 5. salgspris med merverdiavgift

Relatert innhold

Inntakskost, indirekte kostnader og fortjeneste er noen av faktorene som er med på å bestemme utsalgsprisen for produktene i en handelsbedrift.

Oppgave 2 – avanse

En bedrift kjøper et vareparti til 35 300 kroner uten merverdiavgift.
Bedriften betaler i tillegg 1 500 kroner i andre direkte innkjøpskostnader.
Avansen er satt til 75 prosent. Varepartiet er på 400 stykk.

Sett opp en kalkyle etter avansemetoden i et regneark, og beregn følgende størrelser i kroner per stykk:

 1. inntakskost
 2. avanse
 3. salgspris uten merverdiavgift
 4. salgspris med merverdiavgift

Relatert innhold

Avanse brukes i noen kalkyler for å beregne salgsprisen på et produkt. Men hva er avanse, og hva er forholdet mellom avanse og bruttofortjeneste?

Oppgave 3 – bidragskalkyle

Idrettshuset AS selger skiutstyr og treningstøy.
Salgsprisen med merverdiavgift for en treningsjakke er 1 250 kroner. Innkjøpsprisen for jakken er 370 kroner uten merverdiavgift. Andre variable innkjøpskostnader er 4 000 kroner for et parti på 75 jakker. Merverdiavgiftssatsen er på 25 prosent.

Sett opp en bidragskalkyle i et regneark og beregn følgende størrelser per treningsjakke:

 1. salgspris uten merverdiavgift
 2. variable kostnader
 3. dekningsbidrag

Relatert innhold

Oppgave 4 – påslagstall

En butikk kjøper inn en vare til 235 kroner uten merverdiavgift. De bruker påslagstallet 2,5.

Bruk et regneark og sett opp en kalkyle basert på påslagsmetoden. Beregn

 1. salgsprisen med merverdiavgift
 2. påslagstallet som butikken bruker dersom prisen settes til 705 kroner med merverdiavgift

Relatert innhold

Påslagsmetoden er en rask metode for å beregne salgsprisen på et produkt. Den egner seg for bedrifter som har erfaringstall.

CC BY-SASkrevet av Hindrik Sants og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud