Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvem er "jeg" i teksten?

To gullhorn med runeskrift og dekorasjoner. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Bildet ovenfor viser de såkalte Gallehus-horna, som er to gullhorn fra 400-tallet e.Kr. På det ene hornet står runeinskripsjonen "ek hlewagastiR holtijaR horna tawido".

  1. Finn ut mer om Gallehus-horna: Hva betyr inskripsjonen?
  2. Er dette en saktekst eller en fiksjonstekst?
  3. Er "ek" (jeg) en reell eller fiktiv person?

Oppgave 2

Diktet "Jeg tror –" av Inger Hagerup begynner med denne strofen:

"Jeg tror på mange ting. På Blod. På ild

Jeg tror på stier hvor en kan gå vill

Jeg tror på drømmer som en hører til."
(Hagerup, 1945)

Hvem snakker her? Er det dikteren, eller er det en oppdikta jeg-person? Prøv å grunngi svaret ditt.

Oppgave 3. Ikke alltid et "jeg"

Under ser du den første strofa i "Ja, vi elsker", nasjonalsangen vår. Diskuter i grupper:

  1. Går det an å si at det er noe "jeg" i denne teksten?
  2. Hvem er disse "vi" som Bjørnstjerne Bjørnson skriver om.
  3. Hvorfor tror dere Bjørnson har brukt "vi" her og ikke "vi"?

"Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det
og tenker på vår far og mor,
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord."
(Bjørnson, 1859)

Relatert innhold

Les om personlig og upersonlig skrivemåte og om bruken av jeg-form i saktekster og skjønnlitteratur.

Hva er stemmen og det lyriske jeget i et dikt? Her finner du tre dikt hvor stemmen er særdeles viktig.

Kilder

Bjørnson, Bjørnstjerne. (1859). Ja, vi elsker.

Hagerup, Inger. (1945). Videre. Oslo: H. Aschehoug & Co

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 02.06.2020

Læringsressurser

Litt om sjanger