Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å lese som en detektiv (vg1)

Det er god hjelp i å se på seg selv som en detektiv når du skal vurdere retoriske tekster. I denne ressursen finner du tips, diskusjonsoppgaver og en modelltekst til hjelp når du skal diskutere og skrive retorisk analyse i vg1.
Kvinne som ser gjennom forstørrelsesglass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Introduksjon


Hva er det egentlig du skal gjøre når du blir bedt om å analysere en tekst og bruke fagbegreper fra retorikken? I vg1 bør du kunne skrive om

 • etos, patos og logos

 • formålet med teksten

 • avsender og mottaker

 • kontekst

 • aptum

Du skal finne ut

 1. hva som er formålet med den retoriske teksten

 2. hvem som er målgruppa/mottaker til teksten

 3. hvordan avsenderen prøver å påvirke mottakeren

 4. hvorfor avsenderen velger akkurat de orda hen gjør for å nå fram med budskapet sitt

Metoden

Metoden du skal bruke er å tenke som en detektiv: Målet ditt er å undersøke språket nøye – som en detektiv gransker spor i en kriminalsak. Du skal lese teksten for å "avsløre" avsenderen.

Oppgave 1. Gransk MDG og Lan Marie Berg

I denne oppgava skal du se på en YouTubevideo av Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne. Under følger oppgaver som skal hjelpe deg til å tenke som en detektiv. Under oppgavene vil du finne hint – hvis du skulle trenge litt hjelp til å løse dem.

 1. Se videoen med Lan Marie Berg og skriv ned det du mener er formålet med den sammensatte teksten.

 2. Hvem mener du er målgruppa til teksten?

 3. Sammenlikn med de andre i klassen og prøv å bli enige i plenum om hva som er formålet.

 4. Se på videoen minst en gang til og skriv ned hvordan avsenderen, Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne, prøver å nå fram med budskapet sitt med ord og bilder.

 5. Bruk fagbegreper om de virkemidlene som blir brukt i videoen. Sammenlikn deretter med de andre i klassen. Har dere lagt merke til det samme?

 6. Diskuter hvordan formål og ordvalg henger sammen i teksten. Altså: Hvorfor har Lan Marie Berg brukt akkurat disse ordene for å påvirke deg?

Tips til oppgava
 • felles ståsted

 • bruk av pronomen

 • direkte henvendelse

 • positivt verdiladde ord

 • kontraster

 • viser til tidligere suksesshistorier

 • appellerer til patos ved hjelp av skjult argumentasjon

 • stemningsskifte

 • fellesskapsfølelse

Oppgave 2. Gransk FrP og Sylvi Listhaug

I mai 2021 ble Sylvi Listhaug valgt til ny partileder i Fremskrittspartiet. Like etterpå la FrP ut videoen Bli kjent med Sylvi Listhaug på YouTube-kanalen sin. Nå skal dere først granske videoen, for deretter å legge fram resultatet deres for resten av klassen.

Jobb i grupper

 1. Hva er formålet med denne videoen? Diskuter i grupper.

 2. Hvem er målgruppa?

 3. Undersøk svara til Sylvi Listhaug med "forstørrelsesglass". Hvorfor tror dere hun forteller om akkurat disse sakene og bruker nettopp dette ordvalget?

Legg fram for klassen

Legg fram funna deres for klassen. Bruk nærlesinga av Listhaugs ordvalg som bevis i klassen. Se for dere presentasjonen som en avsløringssak. Dere kan bruke disse frasene:

 • "Sylvi Listhaug, du er avslørt."

 • "Det du egentlig vil, er å ..."

 • "Årsaken til at du sier ...., er at du ønsker å ..."

 • "Du bruker orda ... for å ..."

Tips til oppgava
 • den gode beskytter

 • omsorg

 • løsnings- og resultatorientert

 • personlig og privat

 • verdisyn

 • gjentakelser

Oppgave 3. Gransk Petter Northug og vurder modelltekst

Under ser du den unnskyldninga som ble mest kjent i året 2020. Den ble publisert av skistjerna Petter Northug etter at han ble tatt for å kjøre for fort 14. august 2020. Unnskyldninga publiserte han på Instagramkontoen sin:

Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.

Petter Northug på Instagramprofilen sin 14. august, 2020

Diskuter først de tre "detektiv-spørsmålene i klassen":

 • Hva er formålet med den retoriske teksten til Petter Northug?

 • Hvem er målgruppa?

 • Hvordan prøver Petter Northug å påvirke mottakeren?

 • Hvorfor velger Northug akkurat dette ordvalget for å påvirke mottakeren?

 1. Les den vedlagte modellteksten og marker alle deler av teksten der det blir gjort godt "detektivarbeid". Det vil si de delene som peker på hvordan ordvalget i teksten til Northug skal påvirke avsenderen i en viss retning.

 2. Sammenlikn notatene deres i klassen og diskuter om det er blitt gjort et grundig og godt detektivarbeid i denne teksten.

 3. Diskuter modellteksten i klassen: Hva gjør dette til en god retorisk analyse? Hva kunne vært gjort annerledes for at den skulle vært enda bedre?

Filer

Oppgave 4. Skriv en kort retorisk analyse

Skriv en kort retorisk analyse på 500–800 ord av enten Lan Marie Berg eller Sylvi Listhaug sine retoriske tekster.

Tips!

Du kan laste ned modellteksten og opprette en tredje kolonne i tabellen. Skriv analysen din inn i denne kolonnen. Se på modellteksten og tipsa for å få hjelp til struktur og gode formuleringer.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 05.05.2021

Læringsressurser

Vær kritisk!