Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samuel Massies "Hold fast!"

I boka Hold fast! forteller Samuel Massie om hvordan han gikk fra småkriminell bygutt og skole-dropout, til utforsker på polarekspedisjoner.
Ei kvinne sitter ved et bål i en skog. Hun legger ved på bålet. Det er mørkt rundt henne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Les tekstutdraget fra boka og svar på oppgavene.

Relatert innhold

Utdrag fra boka Hold fast! av Samuel Massie.

Oppgave 1. Inn i teksten

 1. Beskriv kort den ytre handlinga i teksten.
 2. Hvilket inntrykk får du av jeg-fortelleren i dette utdraget? Hva er det i teksten som gir deg dette inntrykket?
 3. Samuel er på dette tidspunktet i boka på frilufts-folkehøyskole fordi han droppet ut av videregående skole. Hvordan kommer det fram i teksten? Hva slags fortellerteknisk grep bruker han?
 4. Hvordan forklarer Samuel at det ikke gikk så bra på skolen?
 5. Teksten beskriver et vendepunkt i livet hans. Hva er det som gjør at han får fyr på bålet til slutt?
 6. Hva betyr uttrykket "å være sin egen lykkes smed"? Hva tenker du om innholdet i begrepet? Er det alltid mulig "å være sin egen lykkes smed"?
 7. Fortellerstilen i teksten er muntlig i formen. Finn eksempler på det i teksten. Hva slags virkning har dette?
 8. Se intervjuet med Samuel Massie i klippet nedenfor. Hvordan begrunner han den muntlige formen?

  NRK "Brenner og bøkene": Intervju med Samuel Massie

Oppgave 2. Reflekter og diskuter

 1. Diskuter denne påstanden: Hvis du forandrer måten du tenker på, kan du også forandre kurs i livet.
 2. Kan det å skrive om livet hjelpe oss med å leve? Begrunn svaret.
 3. Kjenner du/dere igjen noen av beskrivelsene av skole eller mestring som Samuel Massie kommer med i teksten?
 4. Hvordan kan vi bruke erfaringene som Samuel forteller om for å hindre at andre unge faller ut av skole- og arbeidsliv? Skriv ned et forslag.
 5. Oppsummer: På hvilke måter tematiserer utdraget fra Hold fast! utenforskap?

Oppgave 3. Skriv selv

 1. Hvordan tror du livet til Samuel Massie kunne blitt om han ikke hadde kommet til dette vendepunktet? Skriv en alternativ slutt til tekstutdraget der bålet ikke tar fyr.
 2. Skriv en tekst der du beskriver et vendepunkt i livet. Hovedpersonen er i ferd med å falle utenfor samfunnet, men opplever noe som gjør at hen får mot og vilje til å fortsette. Bruk et muntlig språk som passer til hovedpersonen din. Finn også gjerne et sentralt motiv for fortellinga di, slik Massie har brukt bålet i si fortelling.

Relatert innhold

Utdrag fra boka Hold fast! av Samuel Massie.

Samuel Massie fra boka Hold fast! og Jamal fra Tante Ulrikkes vei dropper ut av skolen. Her skal du sammenligne karakterene.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 16.01.2020

Læringsressurser

Naturen og mennesket