Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Steder du kommer fra

Identiteten din blir forma i samspill med mennesker rundt deg, men hva slags avtrykk setter stedene vi beveger oss i, i oss? Analyser filmen "Mot nord" og lag di egen fortelling om steder som betyr noe for deg.

Oppgave 1

 1. Kortfilmen "Mot nord" viser samspillet mellom disse ungdommene og landskapet de beveger seg i – ei strand i Lofoten. Hvordan tror du det ser ut der de vanligvis skater?
 2. Beskriv stemninga i denne filmen. Hvilke virkemidler brukes for å skape den? (farger, lys, musikk, kameravinkler, dialog, bildeutsnitt, klippetempo)
 3. "Det er deilig å være et sted der ørner har lyst til å være", sier en av guttene i filmen. Hvordan tolker du dette?
 4. Hvordan tilpasser guttene seg de uvante omgivelsene? Tror du det er forskjell på bevegelsene her enn når de skater i urbane landskap? Forklar!
 5. Guttene har satt spor etter seg i landskapet når de drar. Hvilke?
 6. Hva tenker du når du ser den siste scenen fra stranden? Diskuter slutten av filmen med en medelev.
 7. Hva mener du denne filmen sier om identitet og tilhørighet?

Oppgave 2

 1. Hvordan påvirker det oss å bo i byen? Hvordan påvirker det oss å bo nær naturen? Lag et venn-diagram over livet i byen og livet i naturen.
 2. Del diagrammet ditt med en medelev og bruk disse som utgangspunkt for å diskuter hvordan steder påvirker liva våre.
 3. Hvilke sider av din identitet – den du er – er påvirka av steder du har vært?
 4. Lag ei digital fortelling eller en film av bilder fra steder som er viktige for deg, og som har forma den du er. Tenk over hvordan du kan bruke bildeutsnitt, lyd, overganger og så videre for å skape ei stemning som viser hvem du er.
  • Lag ei liste over egenskaper som definerer deg.
  • Ta bilder selv fra stedene som er viktige for deg. Du kan også bruke bilder som andre har tatt, men sjekk at du har lov til å bruke dem.
  • Kobl egenskapene til bildene på en måte som gir mening for deg.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Naturen og mennesket