Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skrekkvisjoner om framtida

Flere filmer, TV-serier og romaner framstiller tenkte framtidsverdener der alt har gått galt. De viser samfunn som har brutt sammen fordi menneskene i vår tid har tatt dårlige valg. Vi kaller disse tekstene for dystopier.

Oppgave 1

  1. Hvilke dystopier kjenner du fra før? Skriv ned de du kommer på før du snakker med en medelev og får flere tips derfra.
  2. I slike framtidsfortellinger ligger det gjerne en kritikk av forhold i samfunnet vårt i dag. Hva slags samfunnskritikk er det i tekstene dere har på lista? Diskuter med medeleven og kom med et forslag på minst to av tekstene.

Oppgave 2

Sammenlign kortfilmen "Føkk Fossils II – tipping point" og utdragene fra Maja Lundes roman Blå.

  1. Hvorfor befinner personene i tekstene seg i en krise? Hva har skjedd?
  2. Hvilke likheter finner du i de to to historiene? Hva er ulikt? Lag gjerne et skjema der du viser dette, som et Venn-diagram.
  3. På hvilken måte kan vi si at disse to tekstene er samfunnskritiske?
  4. Lar du deg påvirke av slike dystopier? I tilfelle hvordan? Begrunn svarene dine!

Oppgave 3

Se for deg et samfunn i framtiden der vi har løst klimakrisen. Skrekkvisjonene som er framstilt i "Føkk Fossils II – tipping point" og Blå ble ikke en realitet.

  • Hvordan ser et slikt samfunn ut?
  • Hva har vi gjort for å komme dit?

Diskuter med en medelev først. Samarbeid så om å lage en kort beskrivelse av dette samfunnet og hva som har skjedd. Dere kan for eksempel skrive, tegne eller lage tankekart.

Presenter beskrivelsen og forklar hva dere har tenkt for resten av klassen.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 30.10.2019

Læringsressurser

Naturen og mennesket