Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tradisjonell dramaturgi: "Romeo og Julie"

Romeo og Julie har blitt udødeliggjort både på teaterscenen, i balletter, operaer og på malerier. Det finnes også flere filmversjoner av det kjente dramaet til William Shakespeare.
Bilde av et hus i Verona som sies å være huset til familien Capulet i Shakespeares Romeo og Julie
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Persongalleriet i Shakespeares drama Romeo og Julie

Oversikten over persongalleriet gir deg et første overblikk over verdenen du møter i dramaet. Gå gjennom persongalleriet i Romeo og Julie og tegn et kart over de navngitte personene i Capulet-, Montague- og fyrstefamilien med linjer og piler som viser slektskaps- og vennskapsforhold.

Se persongalleriet

Personer

Escalus, fyrste av Verona

Paris, en ung adelsmann og slektning av fyrsten

Herr Montague, overhode for Montague-slekta

Herr Capulet, overhode for Capulet-slekta

En gammel mann av Capulet-slekta

Romeo, sønn av Montague

Mercutio, slektning av fyrsten, venn av Romeo

Benvolio, nevø av Montague, venn av Romeo

Tybalt, nevø av fru Capulet

Broder Lorenzo og broder Johannes, to munker av fransiskanerordenen

Baltasar, Romeos tjener

Samson, Capulets tjener

Gregorio, Capulets tjener

Peter, tjener hos Julies amme

Abraham, Montagues tjener

En apoteker

Tre musikere

En offiser

Fru Montague, kona til herr Montague

Fru Capulet, kona til herr Capulet

Julie, datter av Capulet

Julies amme

Borgere av byen Verona, kvinner og menn av slektene Montague og Capulet, maskerte (utkledde) personer, fakkelbærere, pasjer, vakter og andre tjenere

Oppgave 2

Ytre inndeling av dramaet

Se raskt gjennom Handlinga i "Romeo og Julie"

 • Hvor mange akter består stykket av?
 • Hvor mange scener er det i hver akt?
 • Hvilken scene ser ut til å være den mest hendelsesrike?

Oppgave 3

Prosjekter og konflikter

Konflikter oppstår fordi personene i dramaet har motstridende mål eller "prosjekter". Les gjennom Handlinga i "Romeo og Julie" av de to første aktene i Romeo og Julie og finn ut:

 • Hva er Romeo og Julies "prosjekt"?
 • Hvilket mål har Julies foreldre for henne?
 • Hvilket mål har Paris?
 • Hvilket mål har Tybalt?
 • Hvilket mål har broder Lorenzo?
 • Hvilke personer i dramet har sammenfallende interesser?
 • Hvilke personer i dramaet har motstridende interesser?
 • Hva er den overordna konflikten i dramaet som forårsaker nesten alle personkonfliktene?

Oppgave 4

Bildet nedenfor er henta fra musikalfilmen West Side Story, en moderne versjon av Romeo og Julie. Bildet viser de to hovedpersonene Tony og Maria. Se en gang til gjennom handlingssammendraget av de to første aktene i Romeo og Julie. Hvilken scene fra Romeo og Julie kan scenen på bildet være en parallell til?

Scene fra West Side Story som viser hovedpersonene Tony og Maria. De befinner seg på branntrappa i bakgården på en slitt mursteinsbygning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 5

Plott og spenningsoppbygning i Romeo og Julie

Les grundig gjennom hele handlingssammendraget av Romeo og Julie og jobb deretter med spørsmåla nedafor.

Det kan godt hende at du enkelte ganger kommer fram til et noe annet svar enn klassekameratene dine. Det viktigste er å begrunne svaret ditt godt med utgangspunkt i informasjonen du finner i sammendraget.

Noter alltid akt og scene for de ulike hendelsene.

Se spørsmåla

Eksposisjon (åpning)

 • Hvor mange akter/scener utgjør eksposisjonen? Med andre ord: Når er alle hovedpersonene introdusert, og når aner vi at det vil oppstå problemer for Romeo og Julie?

Utdypning og opptrapping

 • I hvilken scene bestemmer Romeo og Julie seg for å velge kjærligheten og dermed en vanskelig skjebne?
 • Hvor lenge går alt slik som Romeo og Julie har planlagt?
 • Hvilken hendelse utgjør det første alvorlige tilbakeslaget for de to?
 • Det kommer flere tilbakeslag for Romeo og Julie. Nevn dem.

Klimaks og avtoning

 • Hvor synes du spenningen når sitt høydepunkt?
 • Hvor lenge kan tilskuerne håpe på at dramaet mot formodning kan ende bra likevel?
 • Når besegles Romeo og Julies skjebne?
 • Fører den tragiske døden til de to likevel til noe godt?

Vendepunkt

 • Er det mulig å peke på ett enkelt avgjørende vendepunkt i stykket, eller finnes det flere vendepunkter?

Frampek

 • Romeo har hatt en drøm som varsler at han kommer til å dø. Hvordan reagerer han på dette varselet?

Oppgave 6

Spenningskurven i Romeo og Julie

Lag en plakat som viser spenningskurven i Romeo og Julie. Plott inn

 • hendelsene som fører til at konflikten oppstår
 • tilbakeslaga som rammer Romeo og Julie
 • høydepunkt, katastrofe og avtoning

Oppgave 7

I denne scenen fra West Side Story har Tony nettopp drept Bernardo, Marias bror. Han har gjort det i et anfall av raseri fordi Bernardo har drept Tonys venn, Riff. I forkant av den ulykksalige hendelsen prøvde Tony å stanse slåsskampen mellom de to, men forgjeves. Hvilken scene i Romeo og Julie svarer til denne scenen fra West Side Story?

Scene fra West Side Story som viser hovedpersonen Tony, fortvilet over at han har blitt til morder. Foran ham ligger personen han har drept, bak ham ligger hans egen drepte venn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 8

Noen refleksjonsspørsmål

Handlinga i Romeo og Julie er lagt til byen Verona en eller annen gang på 1300- eller 1400-tallet. I dette samfunnet spiller familien ei viktig rolle. Det er først og fremst familien som tar vare på medlemmene sine når de blir syke, gamle eller har behov for annen hjelp, og derfor er lojalitetsbånda mellom familiemedlemmene sterke.

Se spørsmåla

Spørsmål

 • Kan du nevne eksempler på andre samfunn, både nåværende og tidligere, der ætt og lojalitetsbånd har spilt eller spiller ei tilsvarende sterk rolle?
 • Julies foreldre velger en mann for henne. Hva kaller vi denne typen ekteskap?
 • Paris, mannen som Julies foreldre har akseptert som frier, er ung, ser godt ut, er av god familie, er en hedersmann, viser omsorg for Julie og elsker henne. Kan vi si at Julies foreldre ønsker det beste for dattera si?
 • Hvordan passer et ekteskap basert på forelskelse inn i et samfunnssystem der det forventes at den enkelte skal underordne seg familiens interesser?
 • Om Romeo og Julie skulle hatt en mulighet til å få hverandre: Hva måtte de ha gjort annerledes?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 04.02.2019

Læringsressurser

Dramatisk diktning