Hopp til innhold

Fagstoff

Tre moderne dramaturgityper

På 1900-tallet skjedde det en god del på dramaturgifronten. Les om episk dramaturgi, absurd dramaturgi og performance-dramaturgi.
Scene i Tolvskillingsoperaen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Episk dramaturgi

Den tyske dramatikeren Bertolt Brecht (1898–1956) skrev samfunnskritiske dramaer og ville tvinge publikum til å reflektere over det de fikk se på scenen. Derfor brukte han bevisst en rekke med grep som skulle hindre publikum i å leve seg for sterkt inn i personene og handlinga. Teaterstykkene hans skulle appellere til forstanden mer enn til følelsene.

I stykkene til Brecht kan skuespillerne for eksempel tre ut av rolla si og henvende seg direkte til publikum, de kan kommentere handlinga eller fortelle om hendelser som ikke vises på scenen. Handlinga framstilles gjerne episodisk, og episodene "limes sammen" på ulike måter, for eksempel med sangnumre eller ved at skuespillerne bærer rundt tavler med informasjon til publikum.

Begrepet episk dramaturgi viser til at grepa Brecht bruker egentlig er typiske for episk (fortellende) diktning. Brecht er ikke den første dramatikeren som bruker denne typen virkemidler, men det er han som har perfeksjonert denne formen for dramaturgi.

Absurd dramaturgi

Absurd teater er ei retning innafor moderne teater som oppstod i Frankrike på 1950-tallet. I et absurd drama fins ingen tradisjonell spenningskurve og heller ingen konflikt som blir løst på slutten. Handlinga kan like gjerne slutte der den starta. Målet med denne teaterformen var å vise – ofte gjennom humor – at livet er absurd, det vil si uten mening.

Scene fra dramaet "Vente på Godot" som viser de to hovedpersonene, landstrykerne Vladimir og Estragon, sittende på en stein.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et typisk eksempel på et absurd drama er skuespillet Vente på Godot (1952) av Samuel Beckett. I dette stykket møter vi to landstrykere, Vladimir og Estragon. De står ved sida av et tre og venter og venter – på en person ved navn Godot. Hvem Godot egentlig er, og hvorfor de to venter på han, får vi aldri ordentlig vite. Det er heller ikke vesentlig for stykket. Det viktige er samtalene mellom de to karakterene og ventinga i seg selv. Det fins ingen utvikling i handlinga og ingen forløsende slutt. Godot kommer aldri, og Vladimir og Estragon blir der de er, selv om de mer og mer tviler på om det er noe mening i å fortsette å vente.

Performance-dramaturgi

Performance er en kunstform der teksten er sidestilt med andre typer uttrykk som dans, musikk og bilder. Heller ikke her fins noen spenningskurve eller handlingsutvikling. Likevel kan en performance ha et overordna tema som blir belyst på ulike måter.

CC BY-NC-SASkrevet av Tone Elisabeth Grundvig og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 15.11.2018

Læringsressurser

Dramatisk diktning