Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk karakterer i tekster

Gjennom litteratur og film kan vi leve oss inn i ulike personer. Hva er det med disse karakterene som fasinerer oss? Hvilken betydning har de hatt i sin egen samtid, og hvordan kan vi identifisere oss med dem i dag?
Jente ser seg selv i speilet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innlevelse i karakterer

Gjennom alle tider har vi mennesker latt oss underholde og søkt mening og trøst i fortellinger. Vi identifiserer oss gjerne med personer vi blir kjent med gjennom film og litteratur. Selv om de lever andre liv, kan vi kjenne oss igjen i sorger, gleder og utfordringer de møter. Vi kan få empati for personene og føle at vi gjennomlever det samme som dem. Noen karakterer setter spor og gir oss erfaringer som vi tar med oss videre.

Diskuter i grupper

Hva forbinder dere med disse karakterene?

  • Gunnlaug Ormstunge fra sagalitteraturen

  • Askeladden fra folkeeventyrene

  • Nora fra Ibsens skuespill "Et dukkehjem"

  • Batman fra tegneserier og filmer

  • Gollum fra bøkene og filmene om "Ringenes Herre"

Oppgave 1. Utforsk og studer en eller flere karakterer

I filmklippene under får du en kort presentasjon av fem kjente karakterer. Velg en eller flere av dem og sett deg inn i hvilke karaktertrekk de har. Du må bruke flere kilder for å finne ut mer om personlighetene.

Oppgave 2. Skriv en personkarakteristikk

Hva uttrykker personen i teksten? Når du skal analysere litteratur eller film, bør du undersøke hvordan personene framstilles i teksten og hvilken funksjon de har.

Jobb videre med karakteren du valgte i oppgave 1 og skriv en personkarakteristikk. Da skal du presente personen og bruke svara fra oppgave 1 til å skrive en objektiv og sammenhengende tekst.

Oppgave 3. Sammenlikn to karakterer

Det å sammenlikne tekster er en viktig del av norskfaget. I denne oppgava konsentrerer vi oss om personskildringa.

Velg to karakter fra oppgave 1 eller sammenlign en av dem med en karakter du kjenner fra før. Da kan du velge en karakter som fasinerer deg i ei valgfri bok, en serie eller en film.

Bruk spørsmålene i oppgave 1 som et utgangspunkt for å undersøke likheter og forskjeller mellom karakterene. Formuler svaret ditt i en sammenhengende tekst.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Episk diktning