Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Line skal tisse

Oppgave 1

Les novella "Line skal tisse" og jobb deretter med spørsmåla:

 1. Beskriv hovedpersonen Line.
 2. Hva er det som skaper konflikt mellom Line og foreldrene?
 3. Hva kan være grunnen til at foreldrene ikke vil hjelpe Line?
 4. Hvordan opplever Line foreldrenes reaksjon?
 5. Hvilke ord og bilder bruker forfatteren for å beskrive Lines redsel?
 6. Er det bare mørket Line er redd for?
 7. Line finner til slutt ei løsning på problemet. Hvordan tror du foreldrene kommer til å reagere på det hun gjør?
 8. Oppfatter du Line som trassig?
 9. Hva vil du si er temaet i denne novella?
 10. Se nærmere på fortelleteknikken:

  Er novella skrevet i første eller tredje person?

  Synsvinkelen ligger hos Line, og vi får vite hva hun tenker og føler. Hva oppnår forfatteren med dette valget?

 11. Novella er skrevet på dansk, og noen ord er derfor forskjellig fra norsk. Finn ord i teksten som betyr omtrent det samme som orda nedenfor:

  gråte, redd, pusten, etasje, treffer, renner, ball, skapet

Oppgave 2

Velg ei av de følgende skriveoppgavene:

 1. Foreldrene til Line oppdager hva som har skjedd i løpet av natta. Hvordan reagerer de? Hva vil de gjøre? Skriv samtalen mellom mor og far.
 2. Har du vært mørkredd noen gang? Skriv ei kort fortelling om mørkeredsel.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Anne Ely Thorenfeldt og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 04.02.2019

Læringsressurser

Episk diktning