Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvem er Rawdah?

Se en episode av serien om denne norsksomaliske jenta som bryter med alle forventninger som samfunnet har til henne. Hvordan har oppveksten forma henne?

Del 1. Hvem er Rawdah?

 1. Orda "modell", "alenemor", "vernepleier", "muslim" og "flyktning" er ord som beskriver Rawdah. Hva slags assosiasjoner får du når du hører disse orda? Skriv det første du kommer på for hvert av orda uten å sensurere deg selv.
 2. Se episoden Flyktning av NRK-serien om den norsksomaliske jenta Rawdah. Hvilke inntrykk fikk du av henne etter å ha sett dette? Skriv ned alle tanker du assosierer med Rawdah. Stemmer det med noe av det du skrev ned i forkant?

Del 2. "Pre-fabulous times"

 1. På toget på vei til Skien spøker Rawdah om at hun opplever ei identitetskrise. Hva betyr dette ordet?
 2. Hva tror du hun legger i uttrykket "Pre-fabulous times"?
 3. Har du hatt ei slik "pre-fabulous time"?
 4. Tenk på det Rawdah forteller om klær og mote i denne episoden, og se på klærne hun har på seg i programmet. Hvordan vil du si Rawdah har brukt klær til å uttrykke seg selv og sin identitet?
 5. Bruk kunnskap og fagstoff om ungdomsspråk til å beskrive trekk ved talemålet til Rawdah og vennene hennes. Hvordan bruker de språket til å uttrykke identitet?
 6. «Det er ikke alle som fortjener å se alle sider av meg.» Hvordan tolker du dette utsagnet? Kan du kjenne deg igjen i dette?
 7. Hva tror du vennene har betydd for Rawdah? Hvordan kan venner støtte deg i prosessen med å finne deg selv?

Del 3. Kulturmøter i tekst

 1. Les fagartikkelen om kulturmøter i tekst. Hvilke problemer og muligheter ved å vokse opp mellom to kulturer er beskrevet i denne artikkelen?
 2. Er det problemene i oppveksten eller styrkene til Rawdah som gjør mest inntrykk etter at du har sett episoden "Flyktning"?

Del 4. Skriv en tekst

 1. Skriv en kort tekst om hvordan du tror dine egne "pre-fabulous times" vil se ut når du er voksen og ser tilbake. Skriv fra synsvinkelen til ei voksen utgave av deg selv.


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 23.04.2020

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet