Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jeg har tatt et valg

Kan vi velge bort hatet? Lytt til teksten "Jeg har tatt et valg", diskuter innhold og virkemidler – og skriv selv.
En folkemengde som holder roser over hodene sine. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Lytt og let

 1. Se videoen der og skuespiller Sofie Frost framfører diktet sitt "Jeg har tatt et valg".
  NRK: Jeg har tatt et valg
 2. Ordet "valg" er viktig i denne teksten. Hva ligger i dette ordet? Slå opp i ordboka og finn den definisjonen som passer best til denne sammenhengen.
 3. Hva mener du er hovedbudskapet i denne teksten? Hvem er dette budskapet rettet mot?
 4. Hva er slam-poesi? Gjør et nettsøk og diskuter med en medelev hvordan "Jeg har tatt et valg" passer inn i denne sjangeren.
 5. Hvordan bruker Sofie Frost stemmen, ansikts-mimikk og kroppsspråk for å understreke og få fram budskapet i denne teksten?
 6. Hva slags språklige virkemidler bruker hun i denne teksten, og hva slags virkning har de? Bruk fagartikkelen om språklige virkemidler i dikt når du skal undersøke dette.

Oppgave 2. Diskuter

 1. Sofie Frost forteller her om seksuelle overgrep, og at hun lærte at "min kropp tilhører ikke meg". Diskuter hva dette kan bety.
 2. Er erfaringen til Sofie Frost noe som er spesifikt for jenter, eller kan alle føle det slik? Utdyp svaret ditt.
 3. Hun sier at hun har grunner til å hate, men velger å ikke gjøre det. Hvilke andre eksempler kan dere finne der noen velger å hate andre mennesker, der de kunne velge å ikke gjøre det?
 4. Se på dette utdraget fra diktet "Jeg har tatt et valg". Diskuter om tankene som kommer fram her kan brukes til å skape mindre avstand mellom forskjellige grupper mennesker – og en litt mildere tone i den offentlige debatten.

Jeg velger
å ikke la
hatet
og frykten
styre
mitt liv
fordi noen få
menneskers
handlinger
representerer
ikke
alle
kjønn
farge
opphav
legning
vi er alle
mennesker

Oppgave 3. Skriv selv

Skriv et dikt der tittelen er en verselinje fra "Jeg har tatt et valg". For eksempel "vi er alle mennesker" eller "den verste lyden jeg noen gang har hørt".

 1. Dikt videre med utgangspunkt i tittelen du har valgt. Vær bevisst på rytmen og lyden til orda du velger – de skal jobbe sammen med orda for å understreke temaet og budskapet i teksten din.
 2. Framfør tekstene i små grupper eller spill inn lyd og/eller video.
 3. Hva med å arrangere en poesi-slam i klassen eller på skolen? Her kan de elevene som ønsker det, framføre tekstene de har laget. Andre elever kan få forskjellige oppgaver som arrangører – introdusere deltakerne, markedsføre arrangementet – og oppgaver knyttet til selve gjennomføringa.
Kilde

Frost, S. (2016, 22. september). Jeg har tatt et valg. NRK. https://www.nrk.no/video/--jeg-har-tatt-et-valg_282212

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 24.01.2020

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet