Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Læringsmål

    Etter å ha jobba med denne læringsstien skal du

    • vite hvordan vi kan tolke tekster i lys av konteksten de er skrevet i
    • kjenne til noen gjennomgående motiver og temaer i samisk litteratur
    • forstå hva språk og litteratur har å si for identitet og tilhørighet