Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mangfold i tekst: "Et sterkere vi"

Les teksten "Et sterkere vi" av Nora Ibrahim, og jobb med disse oppgavene om temaet identitet, mangfold og representasjon.
Ung jente står foran speilet på badet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Identitet og tekst

  1. Les "Et sterkere vi" av Nora Ibrahim, og skriv i tre minutter om hva du mener er hovedsynspunktet i denne teksten.
  2. Les fagartikkelen om identitet og tekst. Plukk ut utdrag fra artikkelen som du mener passer til dette sitatet fra "Et sterkere vi":

Vi har jo alle et behov for å bli speila i en fase i livet hvor vi skal finne ut hvem vi er, se noen som har opplevd eller opplever de samme problemene i hverdagen som oss, som skjønner hvordan det er å leve med to kulturer, eller som i det minste ligner litt på oss selv.

Relatert innhold

Hvordan kan identiteten din utvikles og støttes ved at du opplever og selv skaper tekster?

Oppgave 2. Forbilder

  1. Skriv ned en liste over de tre siste seriene eller filmene du har sett.
  2. Hvem er hovedpersonene? Skriv ned stikkord om hovedpersonene i hver serie eller film.
  3. Gå sammen i grupper, og legg alle sine stikkord inn i et felles dokument.
  4. Sorter stikkordene etter etnisitet, kjønn, alder, legning, funksjonsnivå, klassebakgrunn.
  5. Ser dere noen mønstre i det dere har funnet?

Oppgave 3. Analyser og diskuter

Analyser og diskuter resultatet fra oppgave 2 i lys av sitatet nedenfor fra "Et sterkere vi".

  1. Hvilke forbilder har dere fått presentert gjennom seriene og filmene dere har sett på?
  2. Er det noen samfunnsgrupper som er under- eller overrepresenterte her?
  3. Oppsummer resultatet fra undersøkelsen dere har gjort, ved at alle skriver en setning hver for seg, før dere sammenfatter i gruppen. Del med klassen, og diskuter resultatene.

Det handler om at vi som jobber bak kamera og avisoverskriftene leter etter andre kilder og historier og skaper flere typer forbilder enn Camillaer og Eiriker. For vi må jo ikke glemme at forbilder skaper nye forbilder.

Oppgave 4. Et sterkere vi?

Diskuter avslutninga på teksten til Ibrahim, som du ser nedenfor. Hva tror dere hun mener med å "skape et sterkere vi og et oss"?

Jeg tror dette bare vil berike Norge, det vil skape et sterkere vi og et oss, og jeg tror man til syvende og sist vil skjønne seg selv og andre litt bedre.

Relatert innhold

En tekst av Nora Ibrahim om hvorfor mangfold i media er viktig. Hentet fra antologien Third Culture Kids.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 26.03.2020

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet