Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fordeler med muslimer

Mosaikk i blå- og gultoner og blomstervase i moské i Oslo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Les teksten "Fordeler med muslimer" og jobb med disse spørsmålene:

 1. Hva tenkte du da du så overskrifta på teksten?
 2. Diskuter med en medelev: Hva er hovedbudskapet i denne teksten? Hva mener dere om dette?
 3. Hva var det Christine Koht tenkte med en gang hun hørte at hennes nye naboer var en muslimsk storfamilie? Tror du dette er vanlige fordommer?
 4. Hvordan viste denne familien seg å være i virkeligheten?
 5. Forfatteren skriver at "far er av typen som helst vil bære handleposene mine opp alle trappene" og skildrer opplevelsen som "et slags kulturkræsj". Hvorfor?
 6. Koht snakker om en "tabloid svertekampanje" om muslimer. Hva tror du hun mener med det?
 7. Hva kunne Koht tenkt seg å skrive i en faktaboks med overskrifta "Fordeler med muslimer"?
 8. Teksten til Christine Koht er en såkalt petit (et skriftlig kåseri). Hva kjennetegner denne sjangeren?
 9. Hva slags språklige virkemidler bruker forfatteren i denne teksten? Vis med eksempler og diskuter hva slags virkning de har.
 10. Diskuter: Hva kan vi lære om fordommer av denne teksten?
 11. Denne teksten ble skrevet i 2007, og mye har skjedd siden da. Er budskapet i teksten fortsatt relevant? Gjør et nettsøk med stikkord "muslimer" for å se om media fortsatt i hovedsak framstiller denne gruppa negativt.

Relatert innhold

Et kåseri av Christine Koht der hun tar et oppgjør med noen av fordommene som fins om muslimer.

CC BY-NC-SASkrevet av Dyre Aanund Vaa, Tone Rudi Olsen, Cecilie Isaksen Eftedal og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet