Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

I går, i dag, i morgen

Gutt foran bærbar pc. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Handling og konflikt i novella "I går, i dag, i morgen"

 1. Hva får vi vite om jeg-personen? Hva er bakgrunnen hans, og hva slags forhold har han til foreldrene sine?
 2. Hvilken konflikt er det han står oppi?
 3. Hvordan har han tenkt å løse denne konflikten? Og hva er grunnen til at han velger nettopp denne strategien?
 4. Forklar hvordan forfatteren bygger opp spenninga i novella.
 5. Novella har en noe overraskende slutt. Forklar.
 6. "I går, i dag, i morgen" er tittelen på novella. Hvordan henger denne tittelen sammen med innholdet?
 7. "Age quod agis" tenker hovedpersonen – det du gjør, gjør fullt og helt. Gjør han selv ting fullt og helt? Hva synes du? Begrunn svaret ditt.
 8. Er det riktig å si at konflikten gutten opplever, har oppstått fordi foreldrene hans er fra Pakistan? Eller kan slike konflikter oppstå uavhengig av hvilken kultur man tilhører? Diskuter.

Oppgave 2

Skriv et resymé, det vil si et kort sammendrag av konflikt og handling i novella. Resymeet skal være på mellom 170 og 200 ord.

Oppgave 3

Argumenterende tekst

Hovedpersonen i novella lurer foreldrene sine. Hva synes du om handlemåten hans?

 • Er det lurt av han å vente med å fortelle foreldrene sine at han vil studere litteraturvitenskap?
 • Burde han vært oppriktig mot foreldrene og fortalt om sin framtidsdrøm?
 • Burde han gjort som foreldrene ønsker?

Skriv en tekst der du peker på positive og negative sider ved de ulike løsningene. Innled teksten din ved å gjøre kort rede for konflikten gutten opplever og handlemåten han velger. Finn også en passende tittel.

Oppgave 4

Kort argumenterende tekst

Hvem er det lurt (eller mindre lurt) å lytte til når du skal velge utdanning og yrke, og hvorfor? Skriv en kort tekst med ditt svar på spørsmålet. Teksten skal ha

 • en treffende tittel
 • ei kort innledning
 • to-tre avsnitt i hoveddelen
 • ei avslutning som inneholder ei oppfordring til leseren
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell